MUHAMMED 'ABDUL-HALİM 'ABDULLAH'IN KÜÇÜK BİRLİK ADLI HİKÂYESİ

Ahmet Kazım ÜRÜN

Öz


Muhammed Abdulhalim Abdullah, modern Mısır edebiyatında hikaye ve roman alanında önde gelen yazarlardan birisidir. İnce ve duygulu üslubuyla büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Hikâye ve roman dışında makale ve denemeleri de vardır. Seçme hikayelerden oluşan Elvân Mine's-Sa'âde/Kimi Mutluluklar adlı eserinde geçen el-Ketîbetu's-Sağîra/ Küçük Birlik adlı hikayesinde, savaşmakta olan bir ülkenin çocuklarını ve nasıl oyunlarına savaşı kattıklarını anlatır

Anahtar Kelimeler


Modern Arap Edebiyatı; Modern Mısır Edebiyatı; Modern Mısır Hikayesi; Muhammed Abdulhalim Abdullah

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2006 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.