LAWRENCE'IN OĞULLAR VE SEVGİLİLER'İNDE SINIF BİLİNCİNE İLİŞKİN DİYALOG ÇÖZÜMLEMELERİ / STYLISTIC ANALYSIS OF THE DIALOGUES IN RELATION TO CLASS DINSTINCTION IN SONS AND LOVERS

Gülbün ONUR, Dilek ZERENLER

Öz


Lawrence, Oğullar ve Sevgililer adlı romanında kendisinin de yakından tanıdığı sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan kömür işçilerinin yaşamını, çektikleri sıkıntıları betimlerken farklı sınıflara ait karakterlerin iç dünyaları, birbirleriyle olan ilişkileri ve sınıf ayrımı nedeniyle ortaya çıkan savunma bilinçleri üzerinde durur.

Lawrence, romanda orta sınıf ve işçi sınıfı arasındaki çatışmayı diyaloglar yoluyla okura aktarmaktadır. Bu çalışmada yer alan iki diyalog biçem açısından ele alınmıştır. Diyalogların kurucu öğeleri olan tümcelerin içlerindeki ve aralarındaki dilbilimsel ilişkiler incelenerek romanın derin yapısında bulunan sınıf farklılığı/çatışması üzerinde durulmuştur. Kişilerin sarf ettiği tümcelerin bu gerçeğe işaret etmesi ve bu gerçek karşısında takınılan tavır, duygu aşamalarıyla birlikte vurgulanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Sınıf farklılığ; Savunma Bilinci; Aşağılama; Münakaşa

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bates, H.E. (2001). Kısa Öykü. (Ezber, G. Çev.). İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

Belge, M. (1997). Tarihten Güncelliğe. İstanbul: İletişim Yayınları

Caudwell, C. (1974). Yanılsama ve Gerçeklik. (Doğan, M. Çev.). Payel Yayınevi.

Erden, A. (2002). Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri. İstanbul: Gendaş Kültür.

Ergin, M. (1992). Oğullar ve Sevgililer. İstanbul: Engin Yayıncılık.

Kemerlioğlu, E. (1996). Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik. İstanbul: Saray Kitabevleri.

Köknel, Ö. (1986). İnsanı Anlamak. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Page, N. (1973). Speech in the English Nouel. London: Longman Group Limited.

Salman, Y. (2003). Sevgili Hocam ve Bilgelik Ustam Memet Fuat. Adam Sanat, Memet Fuat Özel Sayısı, S: 205.

Urgan, M. (1997). D. H. Lawrence. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2006 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.