LE TRAITEMENT DE L’ESPACE DRAMATURGIQUE CHEZ EUGÈNE IONESCO / EUGÈNE IONESCO TİYATROSUNDA UZAM

Arzu KUNT

Öz


1950’li yıllardan başlayarak Fransız Tiyatrosunda geleneksel dramatik biçimlerin ve diyalog düzeninin yıkılmış olduğuna tanık olmaktayız. Bu çalışmada, Absurd Tiyatronun öncü yazarlarından Eugène Ionesco’nun Kel Şarkıcı, Ders ve Gergedan adlı oyunlarında uzamın çeşitli işlevleri ele alınmaktadır. Uzamı yeni biçim denemeleriyle sunan Ionesco’nun farklı bir oyun yapısını nasıl kurduğu gösterilmeye çalışılmaktadır. 


Anahtar Kelimeler


Eugène Ionesco; Absürd tiyatro; uzam; sahne; dekor

Tam Metin:

PDF

Referanslar


IONESCO, E. (1954), La cantatrice chauve, Paris, Gallimard.

________, E. (1954), La leçon, Paris,Gallimard.

________, E. (1959), Rhinocéros, Paris, Gallimard.

________, E. (1966), Notes et contre-notes, Paris, Gallimard.

PAVIS, P., (2009), Dictionnaire du théâtre, Paris, Armand Colin.

UBERSFELD, A., (1993), Lire le théâtre, Paris. Editions sociales.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2012 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.