OSMANLI ZIMMÎ HUKUKU VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

Ertan ÖZENSEL

Öz


...

Anahtar Kelimeler


Zımmi; zımmi hukuku; çokkültürlülük

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2008 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.