BİR AZİZİN HASRETİ OLMAK (SEZAİ KARAKOÇ’UN PEYGAMBER TASAVVURU) / YEARNING FOR A SAINT (THE PROPHET CONCEPTION OF SEZAİ KARAKOÇ)

Bedia KOÇAKOĞLU, Ayşe DEMİR

Öz


Cumhuriyet döneminin sanatı ile fikir dünyası yan yana giden önemli isimlerinden birisi de Sezai Karakoç’tur. Bir sanatkâr ve düşünce adamı olarak Karakoç için peygamber, yalnızca Allah’ın insanlara gönderdiği bir yol gösterici değildir. O, insanı varoluşunun bir saçmalık olmadığı bilincine erdiren bir medeniyet kahramanıdır. Hz. Âdem ile başlayan insanın yolculuğu aslında medeniyetlerin serüveniyle paralel ilerler. Sanatçı, bu noktada peygamberleri yeryüzünde medeniyeti inşa eden öncüler olarak görür. Onlar medeniyet ve varlık ideasının temelinde duran hakikat ışığını zamana yansıtır.  Bu bağlamda Karakoç’un diriliş ruhunun asıl öncüleri de peygamberler olacaktır.

Yazarın Yitik Cennet adlı eseri başta olmak üzere şiirleri ve düşünce yazılarında dile getirdiği peygamber tasavvuru bilindik algılardan uzak, oldukça özgündür. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed (SAV)’e kadar pek çok resul ile nebi hakkında düşüncelerini dile getiren Karakoç’un bir düşünür ve şair olarak peygambere bakışındaki çeşitliliği ortaya koymak bu açıdan önemlidir.


Anahtar Kelimeler


Sezai Karakoç; peygamber; medeniyet; şiir; düzyazı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

ALTINAY, Ahmet Refik (2008), Büyük Dünya Tarihi, C. 5, Ankara: Berikan Yayınları.

BAŞ, Münire Kevser (2005), Sezai Karakoç’un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (basılmamış doktora tezi).

KARACA, Alâattin (2013), İkinci Yeni Poetikası, Ankara: Hece Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (1986), Edebiyat Yazıları II, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (Mayıs 1989a), “Hâtıralar XLV”, Diriliş, S. 45, s. 8.

KARAKOÇ, Sezai (Eylül 1989b), “Hâtıralar LXI”, Diriliş, S. 61, s. 13.

KARAKOÇ, Sezai (2013a), Çağ ve İlham III Yazgı Seçişi, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2013b), Fizikötesi Açıdan Ufuklar ve Daha Ötesi I Perde Devrildiği An, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2013c), Fizikötesi Açıdan Ufuklar ve Daha Ötesi II Diriliş Şoku, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2013ç), Fizikötesi Açıdan Ufuklar ve Daha Ötesi III Doğum Işığı, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2014a), Çağ ve İlham II Sevgi Devrimi, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2014b), Sûr Günlük Yazılar III, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2014c), Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015a), Diriliş Muştusu, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015b), Gün Doğmadan, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015c), Gün Saati Günlük Yazılar IV, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015ç), İnsanlığın Dirilişi, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015d), İslâm, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015e), İslâmın Dirilişi, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015f), Kıyamet Aşısı, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015g), Makamda, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015ğ), Ruhun Dirilişi, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2015h), Yitik Cennet, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARATAŞ, Turan (2013), Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, İstanbul: KaknüsYayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Bedia KOÇAKOĞLU, Ayşe DEMİR

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/