Felsefenin Öyküsü / The Story of Philosophy

Rabia Dirican

Öz


Bryan Magee’nin sıradışı bir üslupla kaleme aldığı Felsefenin Öyküsü, amatör veya profesyonel pek çok felsefe okuyucusuna hitap edebilecek bir anlatımla okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Her sayfasında farklı bir görselle desteklenen eser, bir yandan felsefeyi sürükleyici bir öykü tadında sunmakta, bir yandan da felsefenin sorularla yüklü doğasını koruyarak düşünmeye davet etmektedir. Orijinal adı The Story of Philosophy olan eser ilk bakışta İngilizce kaleme alınmış bir Binbir Gece Masalları’nı çağrıştırmakta, sayfalar ilerledikçe farklı bir ciddiyete bürünerek ülkeler arası politik meselelere kadar uzanmaktadır. Antik Yunan’da başlatılan felsefenin öyküsü, 20. yüzyıla kadar bir sinema şeridi gibi okuyucunun gözü önünden akıp gider. Sayfaların sağına soluna iliştirilen küçük notlar ve canlı imgeler felsefeyi fildişi kulede yapılan bir etkinlik olmaktan çıkararak üniversiteye yeni başlamış bir öğrencinin not defterinden alınmış gibi keyifli ve kolay anlaşılır bir hale getirmektedir. Öte yandan, tarihi sıralamayı takip etse de eserin ne kadar sistematik ilerlediği ve doyurucu bilgi verdiği tartışmaya açıktır. Filozofların kendine has felsefi terimlerini bulmanın neredeyse imkansız olduğu eser, günlük dile yakın bir şekilde sade ve basit anlatım tarzıyla özellikle felsefe ile yeni tanışacakları cezbetmeye namzettir. 


Anahtar Kelimeler


Felsefenin öyküsü, Bryan Magee, felsefe, felsefe tarihi, Yunan felsefesi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Duran, W. (2002). Felsefenin öyküsü (E.Gürol, Çev.). İstanbul: İz Yayıncılık.

Kramer, N. S. (1999). Tarih Sümer’de başlar (H. Koyukan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Küyel, M. (1976). Felsefeye başlangıç. Ankara: M.E.B. Devlet Kitapları.

Thilly, F. (2000). Felsefenin öyküsü (İ. Şener, Çev.). İstanbul: İzdüşüm Yayınları.

Warburton, N. (2015). Felsefenin kısa tarihi. (G. Ateşoğlu, Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2022 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.