Eski Uygurca Vimalakīrtinirdeśa-sūtra Tefsirine İlişkin Fragmanlar / Fragments of Old Uyghur Commentary on the Vimalakīrtinirdeśa-sūtra

Uğur Uzunkaya

Öz


Sanskritçe Vimalakīrtinirdeśa-sūtra Mahāyāna Budizmi’nin önemli sūtralarından biridir. Metnin Sanskritçesi yanında Çince, Tibetçe, Moğolca, Soğdca, Hoten Sakacası ve Eski Uygurca versiyonları da mevcuttur. Eski Uygurca Vimalakīrtinirdeśa-sūtra bugün Berlin, Kyōto ve İstanbul’da bulunan fragmanlardan oluşan bir metindir. Vimalakīrtinirdeśa-sūtra kadar bu metin üzerine yazılmış tefsirler de oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunlar içerisinde özellikle Vimalakīrtinirdeśa-sūtra tefsirinin Eski Uygurca tercümesine ait fragmanlar bugün Berlin Turfan Koleksiyonu’nda korunmaktadır. Eski Uygurca Vimalakīrtinirdeśa-sūtra tefsiri 48 fragman üzerine tesis edilmiştir ve 811 satır hacmindedir. Bu çalışmanın konusunu ise Eski Uygurca Vimalakīrtinirdeśa-sūtra tefsirine ait şimdiye kadar neşredilmemiş fragmanlar oluşturmaktadır. Tıpkı diğer fragmanlar gibi bu çalışmada ele alınan fragmanlar da Berlin Turfan Koleksiyonu’nda korunmaktadır. Çalışmaya esas alınan fragmanların Eski Uygurca Vimalakīrtinirdeśa-sūtra tefsirine ait olduğunun tespiti ve bununla birlikte ayrıntılı ve kapsamlı katalog bilgileri Simone-Christiane Raschmann tarafından yapılmıştır. Raschmann tarafından tespit edilen ve bu çalışmaya dâhil edilen fragmanların sayısı beştir ve arşiv numaraları sırasıyla şöyledir: U 2641 (T II 1080), U 3180 (T III B T.V. 51), U 3181 (T III B T.V. 51), U 3182 (T III B T.V. 51) ve U 3183 (T III B T.V. 51). Bu yazıda Eski Uygurca Vimalakīrtinirdeśa-sūtra tefsirine ait ve bahsi geçen arşiv numaralarına sahip fragmanların yazı çevirimi ve harf çevirisi, Türkiye Türkçesine aktarımı, dizininin/sözlüğünün hazırlanması amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Eski Türkçe, Eski Uygurca, Vimalakīrtinirdeśa-sūtra, Eski Uygurca Vimalakīrtinirdeśa-sūtra tefsiri, text edition.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adams, D. Q. (2013). A dictionary of tocharian b. revised and greatly enlarged. Vol. 1-2. Amsterdam & New York: Rodopi.

Arat, R. R. (1965). Among the Uighur documents II. Ural-Altaische jahrbücher, 36, 263-272.

Fedakâr, D. (1994). Alttürkische Vimalakīrtinirdeśa-Fragmente in Sogdischer Schrift. K. Röhrborn & W. Veenker (Ed.), Memoriae munusculum. gedenkband für annemarie v. gabain içinde (s. 43-53). Wiesbaden: Harrassowitz.

Gharib, B. (1995). Sogdian dictionary: Sogdian-Persian-English. Tehran: Farhangan.

Kasai, Y. (2011). Der alttürkische Kommentar zum Vimalakīrtinirdeśa-sūtra. Turnhout: Brepols.

Maue, D. & Röhrborn, K. (1980). Zur alttürkischen Version des Saddharmapuṇḍarīka-Sūtra. Central Asiatic journal, 24, 251-273.

Monier-Williams, M. (1899). A Sanskrit-English dictionary. Oxford: Oxford University Press.

Ölmez, M. (2017). Eski Uygurca İkilemeler Üzerine. Türk Dili araştırmaları yıllığı-belleten, 65(2), 243-311.

Poucha, P. (1955). Institutiones linguae tocharicae. Pars I: Thesaurus linguae Tocharicae dialecti A. Praha: Státní Pedagogické Nakladatelství.

Röhrborn, K. (1977-1998). Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. Lieferung 1-6: a-ärŋäk. Wiesbaden: Steiner.

Röhrborn, K. (2010). Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. Neubearbeitung. I. Verben. Band 1: ab- äzüglä-. Stuttgart: Steiner.

Röhrborn, K. (2015). Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. Neubearbeitung. II. Nomina-Pronomina-Partikel. Band 1: a-asvık. Stuttgart: Steiner.

Şen, S. (2002). Eski Uygur Türkçesinde ikilemeler (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Wilkens, J. (2010). Einige weitere Fragmente des altuigurischen Vimalakīrtinirdeśa. Ural-Altaische jahrbücher, 23, 49-69.

Zieme, P. (2000). Vimalakīrtinirdeśasūtra. Edition alttürkischer Übersetzungen nach Handschriftfragmenten von Berlin und Kyoto. Mit einem Appendix von Jorinde Ebert: Ein Vimalakīrti-Bildfragment aus Turfan. Turnhout: Brepols.

Zieme, P. (2003). A new fragment of the Old Uighur Vimalakīrtinirdeśasūtra. Nairiku asia gengo no kenkyū / Studies on the Inner Asian Languages, 18, 143-150.

Zieme, P. (2015). Local literatures: Uighur. J. A. Silk & O. von Hinüber & V. Eltschinger (Ed.), Brill’s encyclopedia of Buddhism. Vol. I: literature and languages içinde (s. 871-882). Leiden & Boston: Brill.

Elektronik Kaynaklar

U 2641 (T II 1080) A sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u2641seite1.jpg B sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u2641seite2.jpg (Erişim tarihi: 23.08.2021)

U 3180 (T III B T.V. 51) A sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u3180seite1.jpg B sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u3180seite2.jpg (Erişim tarihi: 23.08.2021)

U 3181 (T III B T.V. 51) A sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u3181seite1.jpg B sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u3181seite2.jpg (Erişim tarihi: 23.08.2021)

U 3182 (T III B T.V. 51) A sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u3182seite1.jpg B sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u3182seite2.jpg (Erişim tarihi: 23.08.2021)

U 3183 (T III B T.V. 51) A sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u3183seite1.jpg B sayfası: http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u3183seite2.jpg (Erişim tarihi: 23.08.2021)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2022 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.