Lâmi‘î Çelebi Şem ü Pervâne / Lâmi‘î Çelebi Şem ü Pervâne

Erdem Sevimli

Öz


Yayın değerlendirmesini yaptığımız çalışma, 16. yüzyıl mesnevi edebiyatının önemli isimlerinden Lâmi‘î Çelebi’nin Şem ü Pervâne Mesnevisi’nin tam metni ve detaylı analizini içermektedir. Çalışmanın girişi, Fars ve Türk edebiyatında Şem ü Pervâne mesnevilerinin gelişim evrelerini mukayeseli gösteren bir kaynak niteliğindedir. Çalışmada birinci bölüm Lâmî’nin hayatına ayrılmıştır. Bu bölüm, Lâmî’nin Şem ü Pervânesi hakkında olay örgüsünden motiflere kadar geniş bilgi verilen ve eserin vaka halkaları ile içeriği hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılan kısımdır. Sonrasında sonuç ve kaynakça verilmiş, Lâmî’nin Şem ü Pervâne mesnevisinin üç nüshası göz önünde bulundurularak oluşturulan metni dipnot ve açıklamaları ile sunulmuştur. Eser sadece Lâmî’nin değil klasik Türk ve Fars edebiyatlarındaki Şem ü Pervâne mesnevilerinin de değerlendirilmesi hükmündedir. Eser ayrıca, bu tarz mesnevilerdeki aşkın temel felsefesine ve kaynaklarına vurgu yaptığı için de önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler


Lâmi‘î Çelebi, Şem ü Pervâne, mesnevi, uzri aşk, beşeri aşk.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Armutlu, S. (2021). Klasik Arap, Fars ve Türk edebiyatı incelemeleri I ve II. İstanbul: Kesit Yayınevi.

Armutlu, S. (2020a). Lâmî-i Çelebî Şem’ ü Pervâne. İstanbul: Kitabevi Yayınevi.

Armutlu, S. (2020b), Gazel Felsefesi (Gazelde beşerî aşkın kaynaklarını aramak Hadarîlik-Uzrîlik. İstanbul: Kesit Yayınevi.

Armutlu, S. (2019). Klasik Fars ve Türk edebiyatında Şem û Pervâne mesnevileri. Erzurum: Fenomen Yayınevi.

Armutlu, S. (2018). Klasik Fars ve Türk şiirinde ortak bir imge: Şem’ ve Pervâne. Turkısh Studies, (13/20), 77-139

Armutlu, S. (2014). Klâsik türk edebiyatında Şem’ü Pervâneler ve Lâmi’î Çelebî’nin Şem’ü Pervâne mesnevisi. Doğu Esintileri 2, 137-176.

Armutlu, S. (2009). Kelebeğin ateşe yolculuğu: klasik Fars ve Türk edebiyatında Şem‘ ü Pervâne mesnevileri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat araştırmaları dergisi, Hüseyin Ayan özel sayısı 39, 877-907.

Sevimli, E. (2021). Beşerî aşk bağlamında gazel felsefesini yeniden düşünmek. Divan edebiyatı araştırmaları dergisi 26, 491-536.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2022 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.