Аzerbaycan Edebiyatı Örneğinde Anı Türünde Çocukluk Konusu: Sovyet ve Post-Sovyet Dönemi Deneyimi / The Motif of Childhood in Azerbaijani Memoir Literature: Based on Examples of Soviet and post-Soviet Period Experience

Lala Hasanova

Öz


Azerbaycan edebiyatında bedii-belgesel eserlerin ortaya çıkışı diğer Sovyet cumhuriyetlerinde olduğu gibi, XX. yüzyılın birinci yarısına tesadüf eder. Anı-otobiyografik eserlerde yazarın ya bütün yaşamı ya da hayatının belirli bir kısmı kendi yansısını bulmaktadır. Çocukluk dönemini yansıtan anı-otobiyografik romanlar özellikle ilgiyi çekmektedir. Makalede, edebi-belgesel basın örneklerinin analizi sırasında konuyla ilgili farklı modeller incelenmiş, söz konusu eserlerdeki tip modelleri, mekân, zaman özellikleri ele alınmıştır. Sovyetler döneminde yazılan eserlerde boşa harcanan, yok edilen çocukluk yıllarının tasvirinin yerine ferahlatıcı Sovyet hayatı anlatılmış olmakla birlikte, muhacir edebiyatında ve post-Sovyet döneminin ilk aşamalarında aileleri Sovyet hükûmetince takibe maruz kalan yazarların anılarında (1990’lı yıllarda) çocukluk dönemi “kaybedilmiş cennet” olarak betimlenmektedir. Çünkü kurgusal romanlar genelde yazarlarca devletin siparişiyle yazılarak yeni egemenliğin eskisinden daha iyi olduğunu göstermek için bir araç olarak düşünülmüştü ve bu eserlerde söz konusu yeni devletin övülmesi, eskisinin eleştirilmesiydi. Post-Sovyet döneminde, 2000’li yıllardan başlayarak geleneksel olarak öze dönüş gözlemlenmekte ve anı-otobiyografik eserlerde gerçeği açıklamak – itiraflar yer almaktadır. Natık Resulzade’nin “Golfstrim,” Ali Amirli’nin “Ağdam’da neyim kaldı?” gibi kurgusal romanlarından yazarların kendi hayatlarının acılı, ağrılı anlarını yazıya dökmekle çocukluklarında yaşadıkları zorlukları sanki omuzlarından atmaya, onlardan kurtulmaya çalıştıkları görülüyor. Araştırmada teorik-tipolojik ve tarihsel-karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Çocukluk, anı, Azerbaycan edebiyatı, “Kaybedilmiş Cennet,” yeni otobiyografizm.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alpağut, A. (2011). Hayatımın hekayetleri. Bakü: Kanun.

Amirli, E. (2015). Ağdamda neyim kaldı? (Otobiyografik roman). Azerbaycan, 10, 13-89.

Balina, M. (2014). Opıt detctva kak preodoleniye proşlogo v sovremennoy avtobiografiçeskoy proze. Autobioyografiя, 3, 185-213

Efendiyev, İ. (2002). Seçilmiş eserleri 7 ciltte. 4. cilt. Bakü: Çinar-Çap.

Elçin (2005). Seçilmiş eserleri (10 ciltte), 9. cilt. Bakü: Çinar-Çap.

Kudryaşova, A. (2013). Teoretiçeskiye osnovı janra v russkoy avtobiografiçeskoy proze. Avtopeferat disser. Na sois. uç. st. doktora filologiçeskix nauk, Moskva.

Mann, Y. (1991). Avtor i povestvovaniye. İzvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya literaturı i yazıka. M.: Nauka, T. 50, 1, 3-19

Mehmedkuluzade, C. (1971). Hatiratım. Bakü: Gençlik.

Nazmi, A. (2006). Seçilmiş eserleri. Bakü: Şark-Garb.

Nemanzade, Ö.F. (1985). Xatıralarım. Bakü: Gençlik.

Novikov, V. (1999) Filologiçeskiy roman. Novıy mir, 10, 24-23.

Poleva, Y. (2017). Janr avtobiografiçeskogo mniatyurnogo rasskaza o detstve: proza Angeliki Sumbayevoy. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Pedagogiçeskogo Universiteta. 2 (179), 87-92.

Rasulzade, N. (2015). Golfstrim. Literaturnıy Azerbaydjan, 10, 14-72.

Rasulzade, N. (2015). Golfstrim. Literaturnıy Azerbaydjan, 11, 55-88.

Romanova, N. (2009). Povest L.N.Tolstogo "Detstvo" v kontekste russkix xydojestvenno-avtobiografiçeskix povestey seredinı XIX veka. Avtoreferat disser. na sois.uç. st. kanditata filologiçeskix nauk, Moskva.

Romaşova, M. (2005). Reprezentasiya sovetskogo detstva v memuarnoy literature rubeja ХХ i XXI vekov. Vestnik Permskogo Universiteta, seriya: İstoriya. 5, 56-65

Soljenitsın, A.(1975) "Bodalsya telenyok s dubom", Oçerki literaturnoy jizni. Parij, YMCA-PRESS

Stepanova, İ. (2005). Filologiçeskiy roman kak «promejutoçnaya slovesnoct» v russkoy proze konsa XX veka. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Pedagogiçeskogo Universiteta, seriya: gumanitarnıye nauki (filologiya), 50, 75-82.

Şaik, A. (1973). Hatıralarım. Bakü: Gençlik.

Veliyev, E. (1981) Öten günler. Bakü: Gençlik.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2023 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.