Gözyaşı Vadisi’nde Kaybetmeye Yazgılılar: Mihail Lermontov ve Demon / Those Who Are Destined to Lose in The Valley of Tears: Mıkhaıl Lermontov and The Demon

Nazan Çoşkun

Öz


Demon, Rus edebiyatının isyankar dehası olarak kabul edilen Mihail Yuryeviç Lermontov’un (1814-1841) yirmi yedi yıllık kısa yaşamının on yılı boyunca üzerinde çalıştığı eseridir. Eserin ana teması ilk bakışta İncil’de geçen düşmüş melek, cennetten kovulan şeytanın dünyevi aşkla yeniden doğmaya dayanan ancak yenilgiyle sonlanan yaşamından bir kesite dayanıyor gibi görünür. Zira insan ve şeytanın yolu ilk günahla kesişir ve şeytan, Âdem ile Havva’nın bilgi ağacı meyvesini yemesini sağlayarak insanoğlunun dünyevi yaşamını başlatır. İnsan, cennetten kovularak dünya denen “gözyaşı vadisine” gönderilir. Tanrısal yaratımın tacı olan insan ile isyandan önce baş melek olan bu iki varlığın beraber girdikleri düşüş yolu, eserde kurtuluş yolu ile bir kez daha kesişir. Ancak detaylı bir inceleme, eserin bu dar çerçeveye yerleştirilmesinin düşünsel, toplumsal-politik içeriğini kısırlaştırdığını gözler önüne serer. İncil teması burada felsefi açıdan anlamlı bir çatışmayı kapsayan dışsal bir çerçeve olarak yer alır. Zira eser; yazar ve kahraman özdeşliğinde Lermontov’un içinde yaşadığı çağ ve evrene yönelik bireysel dünya duyumsayışına dair derin izler barındırır. 1830’lu yıllar Rusya’sında birey ve toplumsal yapı arasındaki çelişkiler keskinleşir. Bireyin kendini gerçekleştirme imkânının olmadığı toplumsal gerçeklik, Lermontov ve kahramanı Demon için sürgün bir ruh olarak dolaştıkları gözyaşı vadisini sembolize eder. Çalışmamız kapsamında bu sonuca Lermontov’un Demon adlı eseri bağlamında dünya denen gözyaşı vadisinde şeytanın yazgısı, yazar-kahraman ve gözyaşı vadisinin Lermontov için mekânı olan Çar I. Nikolay Rusya’sı ekseninde incelenmesi yapılarak ulaşılmıştır. Kahraman ile yazar arasında özdeşlik kurma noktasından hareket edilmiş, değerlendirmeler dini ve toplumsal çerçeveden iki farklı yaklaşımla gerçekleştirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Lermontov, Rus Edebiyatı, Demon, Rusya, Çar I. Nikolay.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Andreyevski, S. A. (1913). Literaturnıye oçerki. Peterburg: Novoye vremya.

Bakunin, M. (1987). İzbrannıye filosofskiye soçineniya i pisma. Moskva: Mıysl.

Balıkçıoğlu, Z. (1994). Kötülük tekilcilik postmodernizm. İstanbul: Mitos Yayınları.

Çaadayev, P. (2009). Filosfskiye pisma. Moskva: Terra.

Dostoyevski, F. (2009). Puşkin konuşması (T. Ağaoğlu, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Foht, U. (2013). Demon Lermontova kak yavleniye stilya. M.YU. Lermontov Pro et Contra, Peterburg: Russkoy Hristiyanskoy gumanitarnoy akademi.

Gogol, N. (1952). Polnoye sobraniye soçinenii v 14 tomah Tom 8 Stati. Moskva: AN SSR.

Hampson, N. (1991). Aydınlanma çağı (J. Parla, Çev.). İstanbul: Hürriyet V. Yayınları.

Hertsen, A. (1989). M. YU. Lermontov v vospominaniyah sovremennikov. Moskva: Hudojestvennaya literatura.

Jestkova, А. (2014). Religioznıye motivıy v poeme M. YU. Lermontova Demon, Jurnal Aktualnıye voprosıy sovremennoy filologii i jurnalistiki. Vıypusk 13, 66-71.

Korovin, V. İ. (1973). Tvorçeski put M.YU. Lermontova. Moskva: İzdatelstvo Prosveşeniye.

Kumıyş, V. (2007). Nekotorıye osobennosti postroeniya obraza Demona v poeme M. YU. Lermontova Demon. Vestvik Kostromskogo gosd. Universiteta.3, 131-135.

Lermontov, M. (2014). Benim İbilisim. Lermontov Profil (K. Yükseler. Çev.). İstanbul: YKY Yayınları.

Lermontov, M. (2019). Hançer seçme şiir ve manzumeler (A. Behramoğlu, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Loginovskaya, E. (1977). Poema M.YU. Lermontova Demon. Moskva: Hudojestvennaya literatura.

Merejkovski, D. (2013). M.YU. Lermontov poet sverh çeloveçestva. M.YU. Lermontov Pro et Contra. Peterburg: Russkoy Hristiyanskoy gumanitarnoy akademi, 400-439.

Nikoleva, M. F. (1956). Mihail Yuryeviç Lermontov Jizn i tvorçestvo. Moskva: Gosudarstv. İzdatelstvo.

Russell, J. B. (2018). Lucifer Ortaçağ’da Şeytan. (A. Fethi Çev.). Ankara: Panama Yayıncılık.

Sakulin, P. N. (1914). Zemliya i nebo v poezii Lermontova. Venok M.YU. Lermontovu: Yubileynıy sbornik, Moskva: Dumnov.

Solovyov, V. (1991). Filosofiya iskusstva i literaturnaya kritika. Moskva: İskusstvo.

Udodov, B. T. (1973). M.YU. Lermontov hudojestvennaya individualnost i tvorçeskiye protsessıy. Voronej: Voronejskogo Universiteta

Viskovatıy, P. A. (2004). Jizn i tvorçestva M.YU. Lermontova. Moskva:Gelios ARV.

Yuryeva, O.YU. (2012). Tvorçeski put M.YU. Lermontova 1814-1841. İrkutsk: FGBOU.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.