Kentin İncinebilirleri: Türkiye’de Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Suç Korkuları Üzerine Bir Araştırma / The Vulnerable of the City: A Survey of Research on Fear of Crime among University Female Students in Turkey

Esra Banu Sipahi

Öz


Suç korkusu, yalnızca bireysel ve psikolojik bir duygu olmayıp, aynı zamanda toplumsal bir sorun alanıdır. Artan suç oranları ile birlikte günümüzün kalabalıklaşan kentlerinde yaşayanlar arasında risk algısı ve suç korkusu yaygınlaşmaktadır. Suç korkusu, özellikle dezavantajlı toplumsal kesimleri daha fazla etkilemektedir. Bu kesim içinde yer alan üniversiteli kadın öğrenciler gerek fiziksel olarak daha incinebilir olmaları, gerekse de toplumsal cinsiyet algısı nedeniyle, kendilerini suça karşı daha ‘savunmasız’ hissetmektedirler. Çoğunlukla ailelerinden uzakta yaşayan üniversiteli kadın öğrencilerin baş etmek durumunda oldukları ekonomik güçlükler, duygusal ve fiziksel açıdan savunmasız olmaları, yaşam deneyimlerinin sınırlı olması gibi nedenlerle kimi zaman tehlikeyi algılayamamaları, onları suç mağduriyetine ve suç korkusuna açık hale getirmektedir. Bu çalışma, Türkiye kentlerinde yaşayan üniversiteli kadın öğrencilerin suç korkularına odaklanmaktadır. Çalışmada Türkiye’de öğrenim görmekte olan üniversiteli kadın öğrencilerin suç korku düzeyleri, kapsamlı bir tarama araştırmasından elde edilen bulgular ışığında analiz edilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Suç korkusu, risk algısı, üniversiteli kadın öğrenciler, kentsel alan, incinebilirlik.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alkan, A. (2000). “Özel alan-kamusal alan” ayrımının feminist: eleştirisi çerçevesinde kentsel mekân. Kültür ve İletişim, 3(1) Kış, 71-95.

Aytaç, S., Derdiman, R., Baştürk, Ş. & Öngen-Bilir, B. (2015). Kent güvenliği ve suç korkusu: Bursa örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3(3), 259-267.

Badenbough, C. (2003). Measuring fear of crime on campus: a study of an urban university. (Unpublished Master’s Thesis). Erişim adresi: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/537/

Baumer, T. L. (1978). Research on fear of crime in the United States. Victimology, 3, 254-264.

Beck, U. (2011). Risk toplumu (K. Özdoğan, & B. Doğan, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.

Callanan, V. & Teasdale, B. (2009). An exploration of gender differences in measurement of fear of crime. Feminist Criminology, 4(4), 359-376. Erişim adresi: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1557085109345462

Chadee D. & Ditton J. (2003). Are older people most afraid of crime? Revisiting Ferraro and LaGrange in Trinidad. The British Journals of Criminology. 43(2), 417-433. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/23638861.

Cheryl, C. (2001). Urban elderly women and fear of crime: A sociological analysis (Unpublished Master’s Thesis). University of Manitoba, Canada.

Chiricos, T., Eschholz, S., & Gertz, M. (1997). Crime, news and fear of crime: toward an identification of audience effects. Social Problems, 44(3), 342–357. doi.org/10.2307/3097181.

Chockalingam K. V. & Srinivasan M. (2009). Fear of crime victimization: A study of university students in India and Japan. International Review of Victimology, 16, 89-117. doi.org/10.1177/026975800901600105.

Colquhoun I. (2004). Design out crime. Oxford. UK: Architectural Press.

Çardak, B. (2012). Kadınların suç korkuları üzerine nitel bir çalışma. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 1(1), 23-45. doi.org/10.1007/s11211-008-0069-9.

Eschholz S. (2002). Racial composition of television offenders and viewers fear of crime. Critical Criminololgy, 11 (1), 41-60. doi.org/10.1023/A:1021178201580.

Farrall, S., Bannister, J., Ditton, J. & Gilchrist, E. (2000). Social psychology and the fear of crime: Re-examining a speculative model. British Journal of Criminology, 40(3), 399-413. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/23638939.

Farrall, S., J. Jackson & Gray, E. (2007), Theorising the fear of crime: the cultural and social significance of feelings of insecurity, the Social Science Research Network. Erişim adresi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1012393.

Ferguson, K. M. & Mindel, C. H. (2007). Modeling fear of crime in dallas neighborhoods: a test of social capital theory. Crime & Delinquency, 53(2), 322-349. doi.org/10.1177/0011128705285039.

Ferraro K. F. (1995). Fear of crime: interpreting victimization risk. Albany: State University of New York Press.

Ferraro, K. F. (1996). Women’s fear of victimization: shadow of sexual assault? Social Forces, 75(2), 667-690. doi.org/10.2307/2580418.

Ferraro, K. F. & La Grange, R.L. (1992). Are older people most afraid of crime? Reconsidering age differences in fear of victimization. Journal of Gerontology, 47(5), 233-244. doi.org/10.1093/geronj/47.5.S233.

Fisher, B. S. & Sloan, J. J. (2003). Unraveling the fear of victimization among college women: Is the “shadow of sexual assault hypothesis” supported? Justice Quarterly, 20(3), 633–655. Erişim adresi: https://doi.org/10.1080/07418820300095641.

Fox, K., Nobles, M. & Piquero, A. R. (2009). Gender, crime victimization and fear of crime. Security Journal. 22 (1), 24–39. doi.org/10.1057/sj.2008.13.

Franklin, T.W., Franklin, C.A. & Fearn (2008) A multilevel analysis of the vulnerability, disorder, and social integration models of fear of crime. Social Justice Research, 21, 204-227. Erişim adresi: https://link.springer.com/article/10.1007/s11211-008-0069-9.

García-Castro, J. & Pérez-Sánchez, R. (2018) Fear of crime and cultivation effect: Social and psychological predictors. Universitas Psychologica, 17(3), 1-14. doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-3.fcce

Gardner, C.B. (1989). Analyzing gender in public places: rethinking goffman’s vision of everyday life. The American Sociologist, 20(1), 42-5. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/27698448.

Geniş, Ş. & Köse-Akkirman, D. (2020). Eşitsizlik mekânları olarak mahalleler ve kadınların kent hakkı. Amme İdaresi Dergisi, 53 (1) Mart, 1-35. Erişim adresi: https://ammeidaresi.hacibayram.edu.tr/Dergiler.

Gökulu, G. (2011). Perceived Risk of Victimization and Fear of Crime: A Case Study of Metu Students (Unpublished Dissertation). Ankara: METU. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=snxFy_lDdWVQ2RVgs2w5eQ&no=MpKCQk0r9yQcMaFUqKXujg.

Grabosky, P. N. (1995). Fear of crime and fear reduction strategies. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, (44): 1-6. Erişim adresi: https://doi.org/10.1080/10345329.1995.12036675

Hollis, M. E., Downey, S., Del Carmen, A., & Dobbs, R. R. (2017). The relationship between media portrayals and crime: Perceptions of fear of crime among citizens. Crime Prevention and Community Safety, 19(1), 46–60. doi.org/10.1057/s41300-017-0015-6.

Jennett, C. (1998). Qualitative review. Fear of Crime,1, s. 29-62. Erişim adresi: http://www.criminologyresearchcouncil.gov.au/reports/1998-foc1.pdf.

Kalaycı, A. R. (2015). Gündelik yaşam, medya ve suç. A. Solak ve Ö. Solak (Ed.), Gündelik hayat sosyolojisi açısından suç ve suç korkusu içinde, (33-36). Ankara: HEGEM Vakfı Yayını.

Kelly, L. (1996). It’s everywhere: Sexual violence as a continuum. Stevi Jackson ve Sue Scott (Ed.), Feminism & Sexuality: A Reader içinde (191-206), Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kul, M. (2013). Suçtan daha büyük suç korkusu. İstanbul: Yeniyüzyıl.

La Grange, R. L. & Ferraro, K. F. (1989). Assessing age and gender differences in perceived risk and fear of crime. Criminology, (27), 697-720. Erişim adresi: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/crim27&div=41&id=&page=

Le Roux, N. A. (2003). A study on the impact of crime on students’ social mobility. (Unpublished Master’s Thesis). University of Zululand, South Africa.

Lee D. R. & Hilinski-Rosick C. M. (2012). The role of lifestyle and personal characteristics on fear of victimization among university students. American Journal of Criminal Justice, 37, 647-668. doi.org/10.1007/s12103-011-9136-0.

Leon, C. M., Buter, L. F. & Aizourua, E. (2020). Correlates of fear of victimization among college students in spain: gender differences and similarities. Journal of Interpersonal Violence, 1(29). doi.org/10.1177/0886260520914560.

Lewis, D. A., & Salem, G. (1986). Fear of crime: Incivility and the production of a social problem. New Brunswick, NJ: Transaction Books.

Lordoğlu, C. (2016). Kent coğrafyasında kadınların güvenlik endişeleri. Modus Operandi: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi, 1(4), 151-176.

Meyer, E., & Post, L. A. (2006). Alone at night: A feminist ecological model of community violence. Feminist Criminology, 1, 207-227. Erişim adresi: https://doi.org/10.1177/1557085106289919.

Näsi, M., Tanskanen, M, Kivivuori, J., Haara, P. & Reunanen, E. (2020). Crime news consumption and fear of violence: the role of traditional media, social media, and alternative ınformation sources. Crime & Delinquency, 1(27), doi.org/10.1177/0011128720922539.

Owen, J. M. (1995). Women-talk and men-talk: defining and resisting victim status. British Journal of Criminology, 246-268.

Özsoy, B. & Sipahi, E.B. (2016). Türkiye’de kadın dostu olma iddiasında bir kent: Gaziantep. Çağdaş Yerel Yönetimler, 25 (3), 35-68.

Öztürk, M. (2015). Medya ve suç korkusu arasındaki ilişki. International Journal of Social Science, 36(2), 251-264. doi.org/10.9761/JASSS2894.

Pain, R. (2001). Gender, race, age and fear in the city. Urban Studies, 38 (5-6), 899-913. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/43100429.

Reid L. W. & Konrad M. (2004). The gender gap in fear: assessing the interactive effects of gender and perceived risk on fear of crime. Sociological Spectrum, 24(4), 399-425. doi.org/10.1080/02732170490431331.

Romer, D., Jamieson, K. H., & Aday, S. (2003). Television news and the cultivation of fear of crime. Journal of Communication, 53(1), 88–104, doi.org/10.1111/j.1460-2466.2003.tb03007.x

Rountree, W.P. (1998). A reexamination of the crime-fear linkage. Journal of Research in Crime & Delinquency, (35), 341-372. Erişim adresi: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022427898035003005

Shirlow, P. & Pain, R. (2003). The geographies and politics of fear. Capital & Class, 27(2), 15–26. doi.org/10.1177/030981680308000103.

Sipahi, E. B. & Örselli E. (2016). Kentin inci(nebilir)leri: Konya’da üniversiteli kadın öğrencilerin suç korkuları üzerine bir araştırma. Y. Şahin, O. Aslantürk, V. Armağan (Ed.). 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorular ve Politikalar Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (s. 125-144). İstanbul.

Sipahi, E. B. & Şengün, H. (2017). Üniversiteli kadın öğrencilerin suç korkularının “mağduriyet” perspektifinden analizi: Bayburt örneğinde bir araştırma. Toplum ve Demokrasi, 11(24), 57-80.

Sipahi, E. B. (2016). Suç korkusu türkiye kentlerinde bir alan araştırması. Konya: Çizgi Kitabevi.

Sipahi, E. B. (2017). Türkiye’de kent sakinlerinin gündelik yaşamlarındaki suça maruz kalma risk algıları üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 283-304. Erişim adresi: http://www.yyusbedergisi.com/dergiayrinti/turkiyede-kent-sakinlerinin-gundelik-yasamlarindaki-suca-maruz-kalma-risk-algilari-uzerine-bir-arastirma_363.

Sipahi, E.B. & B. Özsoy (2015). Kadın dostu kent imgesi: sorunları ve beklentileri bağlamında Gaziantepli kadınlar üzerine bir araştırma. Ankara: Aktaş Yayıncılık.

Sipahi, E.B. (2020). Kentin inci(nebilir)lerinin perspektifinden güvenlik algısı. Harpastum, 1, 17-22.

Skogan, W. G. (1990). Disorder and decline. New York, NY: The Free Press.

Skogan, W., & Maxfield, M. (1981). Coping with crime. Beverly Hills, CA: Sage.

Stanko E. A. (1992). The case of fearful women: gender, personal safety and fear of crime. Women and Criminal Justice, 4 (1), 117-135. Erişim adresi: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/wwcj4&div=8&id=&page=

Sutton R. M. & Farral S. (2005). Gender, socially desirable responding and the fear of crime: are women really more anxious about crime? British Journal of Criminology, 45(2), 212-224. doi.org/10.1093/bjc/azh084.

Taylor, H. B. & Hale M. (1986). Testing alternative models of fear of crime. Journal of Criminal Law and Criminology, 77(1), 151-189. Erişim adresi: https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6511&context=jclc

Thompson, C. Y. (1988). Fear of crime: Interactions with age across three explanatory models. Dissertation Abstracts International, 48(12), 3879-A. Erişim adresi: https://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5604&context=gradschool_disstheses.

Türkiye İstatistik Kurumu (2021). 2020 yaşam memnuniyeti araştırması, No: 4609, Ankara. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yasam-Memnuniyeti-Arastirmasi-2020-37209.

Uludağ, Ş. & Dolu, O. (2013). Türkiye’de suç korkusu. Ankara: Polis Akademisi Yayınları.

Ünal-Reşitoğlu, H. (2017a). Kadınlar, mağdurluk ve suç korkusu. Toplum ve Demokrasi, 11(24), 37-56.

Ünal-Reşitoğlu, H. (2017b). Diğerleri için duyulan suç korkusu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, Ağustos, 145-160. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/348230.

Warr, M. (1984). Fear of victimization: Why are women and the elderly more afraid? Social Science Quarterly, 65, 681–702. Erişim adresi: https://www.proquest.com/scholarly-journals/fear-victimization-why-are-women-elderly-more/docview/1291572783/se-2.

Warr, M. (1985). Fear of rape among urban women. Social Problems, 32(3), 238-250. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/800684.

Warr, M. (2000). Fear of crime in the United States: avenues for research and policy. Crimina Justice, 4(4), 451,489.

Winkel, F. W. (1998). Fear of crime and criminal victimization. British Journal Criminal, 38(3), 473-484. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/23638701.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Esra Banu Sipahi

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/