Arap Şiirinin Gölgesinde Serinleyen Bir Fars Şairi: Minûçihrî-yi Damgânî / A Persian Poet Freshen Down in the Shadow of Arabic Poetry: Minûçihrî-yi Damgânî

Erdem Sevimli

Öz


Yayın değerlendirmesini yaptığımız çalışmada Arap kültürünü şiirlerine taşıyarak diğer Fars şairlerinin aksine aykırı bir şair olarak davranan Minûçihrî-yi Damgânî’nin şiir felsefesinin kodları incelenmiştir. Çalışmanın girişi Arap ve Fars edebiyatının/şiirinin gelişim evrelerini gösteren bir kaynak niteliğindedir. Çalışmada ilk bölüm Minûçihrî’nin hayatına ayrılmıştır. İkinci bölümden altıncı bölüme kadar yazar, “Minûçihrî’nin Şiiri” başlığı altında şairin şiirlerinde kullandığı temalara değinir. Bunlar tabiat, şarap, aşk ve sevgili, mitoloji ve musiki, ahenk unsurları ve duygu durumudur. Eserin sonuna ise karma dizin eklenmiştir. Yazar, eserinde Minûçihrî-yi Damgânî’nin de örnek aldığı Arap - Fars kültür ve edebiyatının müşterek niteliklerini birleştirmiştir. Eser, bu alanda çalışacaklar için rehber niteliği taşımaktadır.


Anahtar Kelimeler


Minûçihrî-yi Damgânî, Arap şiiri, Fars şiiri, şiirin gölgesi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Armutlu, S. (2017). “Arap şiirini Fars şiirine taşıyan aykırı şair: Menûçihrî-yi Dâmgânî”, Doğu Esintileri. 6 (1).

Armutlu, S. (2018). Menûçihrî’nin şarab dünyası. Doğu Esintileri, 8 (1).

Armutlu, S. (2020). Arap şiirinin gölgesinde serinleyen bir Fars şairi: Minûçihrî-yi Damgânî. Erzurum: Fenomen Yay.

Sevimli, Erdem (2015). Bâkî, Şeyhülislam Yahya ve Nedîm Divanlarında haz kavramı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi, Malatya, s. 156.

Toprak, M. F. (2006). Arap şiirinde adı geçen şarap adları ve bazı hamriyyat terimleri. ECEV Akademi Dergisi, 2, s. 170.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.