Asur: İmparatorluk Misyonu / Assyria: The Imperial Mission

Serdar Özbilen

Öz


Antik Yakın Doğu ve Asuroloji alanında oldukça yetkin biri olan Mario Liverani, öne sürmüş olduğu "ağlar imparatorluğu" modeli ile bu alanda çalışan kuram, yorumcu ve alan çalışanlarına imparatorluk metinlerinin tekrar yorumlanması açısından yön vermiştir. Liverani, Asur İmparatorluğu'nun gelişim süreci ve yayılım aşamalarına, ağlar imparatorluğu modeli ile farklı bir boyut kazandırarak tabiri yerindeyse bu alana adını yazdırmıştır. Liverani'nin bir kaynakçada yer almadığı Asur ile ilgili bir çalışma düşünülemez. Diakronik bir bakış açısıyla Asur krallarına kendi tarihlerini sorma şansımız olsaydı, bunu en gerçekçi bir şekilde yazanın Mario Liverani olduğunu söylerlerdi. Bu yazıda, Liverani'nin kaleme almış olduğu Asur İmparatorluk Misyonu isimli kitabı tanıtılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Asur, ağ, imparatorluk, yayılım.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bernbeck, R. (2010). "Imperialist Networks: Ancient Assyria and the United States". Present Pasts Vol 2. ss. 142-168.

Biga, M. G., Cordoba, J. M., Cerro, C. del., Torres, E. (2015). Homenaje a Mario Liverani, fundador de una ciencia nueva (I), Omaggio a Mario Liverani, fondatore di una nuova scienza (I). Isimu Revista Sobre Odiente Proximo y Egipto en la Antiguedad Volumenes 11-12. Servicio de Publicaciones Universidad Autonoma de Madrid.

Liverani, M. (1979). “The Ideology of the Assyrian Empire,” in Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires. Edited by M. T. Larsen, Mesopotamia 7. Copenhagen: Akademisk Forlag. ss. 297-319.

Liverani, M. (1988). "The Growth of the Assyrian Empire in the Habur/Middle Euphrates Area: A New Paradigim". State Archives of Assyria Bulletin II/2: ss. 81-98.

Liverani, M. (2001). International Relations in the Ancient Near East, 1600-1100 BC. Palgrave Publishers Ltd.

Liverani, M. (2014). The Ancient Near East. History, society and economy. First published in English 2014 by Routledge.

Liverani, M. (2017). Assyria: The Imperial Mission. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.