EDEBİYAT ESERİ OKUMA SÜRECİ VE FRANZ KAFKA ÖRNEĞİ I / LITERATUR WORK READING PROCESS AND THE EXAMPLE OF FRANZ KAFKA I

Özber CAN

Öz


Dil öğrenme imkânları giderek yaygınlaşmasına rağmen, Türk insanı Doğu klasikleri gibi Batı klasiklerini de daha çok çeviri eserler yoluyla okumaktadır. Bu süreç, okuru yazarın söylemek istediğine götürürken kayıplara neden olmakta; eserleri özgün dillerinde okuyabilenlerin sayısı ise sınırlı kalmaktadır. Bu makale ile edebiyat eseri okuma süreci bağlamında Franz Kafka anlatısının nasıl okunabileceği, algılanabileceği ve yorumlanabileceği incelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Kafka; anlatı estetiği; algı; yorum

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aforizmalar?, (1995), (çev. Osman Çakmakçı), İstanbul: Altıkırkbeş Yay.

AYTAÇ, Gürsel, (1983), Çağdaş Alman Edebiyatı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1. bs.

___________, (1988), Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

BROD, Max, (1994), Kafka’da İnanç ve Mutsuzluk, (çev: Kamuran Şipal), İstanbul: Cem Yay., 1. bs.

CANETTİ, Elias, (1984), Sözcüklerin Bilinci, (çev. Ahmet Cemal) , İstanbul: Payel Yay.

___________, (1994), Öbür Dava I-Kafka’nın Felice’ye Mektupları Üzerine, (çev. Kamuran Şipal), İstanbul: Cem Yay., 1.bs.

CAN, Özber, (1998), Franz Kafka ve Çeviribilim Uygulamaları Açısından Dönüşüm Öyküsünün Türkçe’ye Yapılan Çevirilerinin Analizi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).

CEMAL, Ahmet, (1984), “Franz Kafka’yı Anlamak”, Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yay., s. 10-11.

___________, Yaşamdan Çevirdiklerim, (1996), İstanbul: İyi Şeyler Yay., 1.bs.

DOĞAN, Mehmet H. (1993), Çağının Tanığı Olmak, İstanbul :Yapı Kredi Yay.

FİSCHER, Ernst, (1980), Sanatın Gerekliliği, (çev. Cevat Çapan), İstanbul: e Yay.

FUAT, Memet, (1982), Çağını Görebilmek, İstanbul: Adam Yay.

GARAUDY, Roger, (1991), Picasso, Saint-John Perse, Kafka, (çev. Mehmet H. Doğan), İstanbul: Payel Yay., 3. bs.

GÖKTÜRK, Akşit, (Aralık 1984), “Okumak-Yorumlamak”, Çağdaş Eleştiri -Edebiyat, Sanat, Sorunlar ve Kavramlar Dergisi, s. 22-27.

___________, (1997), Okuma Uğraşı, İstanbul: Yapı Kredi Yay.

GÜNYOL, Vedat, (1985), Bilinç Yolunda Denemeler, İstanbul: Ada Yay.

İNCE, Özdemir, (1993), Yazınsal Söylem Üzerine, İstanbul: Can Yay.

JANOUCH, Gustave, (1966), Kafka ile Konuşmalar, (çev. A. Turan Oflazoğlu), Ankara: Bilgi Yay.

___________, (1994), Kafka ile Söyleşiler, (çev. Kamuran Şipal), İstanbul: Cem Yay.

JOST, Ingrid HEİNRİCH, (1984), “Günümüz Gerçekliği ve Kafka”, (çev. Tezer Özlü Kıral), Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yay., s.171-199.

Kafka’nın Güncesi?, (1995), (çev. Mazhar Candan), İstanbul: Düşün Yay.

KAMPİTS, Peter, (1984), “Kafka’nın Yaratısında Kehanet ve Dil”, (çev. Neyir Öke), Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yay., s. 200-206.

KARST, Roman, (1984), “Kafka ve Gogol-Gerçekliği Olan İmgeler ve İmgeleri Olan Gerçek”, (çev. Turgay Kurultay), Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yay.

KASPER, Hans Erich, (1984), “Günümüz Gerçekliği ve Kafka”, (çev. Ahmet Cemal), Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yay., s.171-199.

KIRAL, Tezer Özlü, (1984), “Günümüz Gerçekliği ve Kafka”, Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yay., s.171-199.

Ottla’ya ve Ailesine Mektuplar?, (1997), (çev. Kamuran Şipal), İstanbul: Cem Yay., 2.bs.

ÖZTÜRK, Ahmet, (1984), “Yaşama Açlığı Sampiyonu”, Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yay., s. 60-68.

Sevgili Milen’a Mektuplar?, (1995), (çev. Adalet Cimgöz), İstanbul: Say Yay.

SİNANOĞLU, Suat, (1988), Türk Hümanizmi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas.

WAGENBACH, Klaus, (1997), Franz Kafka Yaşam Öyküsü, (çev. Kamuran Sipal), İstanbul: Cem Yay.

YÜCEL, Tahsin, (1997), Alıntılar, İstanbul: Yapı Kredi Yay


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2010 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.