Çin’deki Azınlıklar için 20. yy. İki Dilli Eğitim Politikaları Üzerine Bir İnceleme / A Study of Bilingual Education Policies for Minorities in China in the 20th Century

Çile Maden Kalkan

Öz


Kaynağını toplumbilim ve dilbilimden alan iki dillilik, özellikle de dilbilimin hızla gelişen karmaşık bir alanıdır. Çin dilinin zorluğu uzun yıllar boyunca dilin sürekli olarak hükümet tarafından sadeleştirilmesi çalışmalarını da beraberinde getirmiştir ancak dilin bu sadeleştirme hareketi, kırsal kesimlerdeki azınlıklar için durumu daha zor bir hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı; iki dillilik ve bunun olumlu-olumsuz sonuçlarını Çin’deki azınlıklar üzerinden değerlendirmektir. Çalışmada, tarihsel süreç içerisinde hükümetin eğitim-öğretimde aldığı karar ve yasalara başvurulmuştur. Hükümetin bu konudaki tutumunun yanı sıra Çinli bilim insanlarının iki dilli eğitime bakış açıları araştırılıp, iki dilli eğitim politikaları ve bunların Çin azınlık okullarında uygulanması incelenmiştir. Bu çalışmada; dar anlamda azınlıklar için kendi dillerine ek olarak ikinci bir dilin ortaya çıktığı ve bu süreçteki zorlukların hükümetin eğitim politikalarıyla desteklenerek giderilmeye çalışıldığı; geniş anlamda ise toplumda pasif gruplar için çok dilli eğitim, baskın gruplar için de çok kültürlü eğitimin iki yönlü işlevselleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Çin; iki dilli; iki dillilik; azınlıklar; eğitim politikaları.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.