Sosyolojiye Çağrı: Hümanist Bir Perspektif / Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective

Zübeyde Demircioğlu

Öz


Bu çalışmada Peter L. Berger’in “Sosyolojiye Çağrı: Hümanist Bir Perspektif” isimli kitabı ele alınmaktadır. Giriş niteliğinde bir eser olan kitap, sosyoloji hakkında bilgi sahibi olmak isteyen genel okur ve sosyoloji disiplinine giriş yapan öğrenciler için değerli bir kaynaktır. Her ne kadar dilimize kazandırılması gecikmiş olsa da sosyolojiye çağrısını sürdüren bu kitabın ülkemiz okurlarına ve sosyoloji öğrencilerine tanıtılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Sosyoloji, sosyolojik perspektif, toplum, birey.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bauman, Z. (1999). Sosyolojik Düşünmek (Abdullah Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Berger, P. L. (2018). Sosyolojiye Çağrı: Hümanist Bir Perspektif, 2. Bs, (A. Erkan Koca, Çev.). İstanbul: İletişim. Yayınları.

Berger, P. L. & Luckmann T. (2018). Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi (Vefa Saygın Öğütle, Çev.). Ankara: Atıf Yayınları.

Christiano, K. J. (1990). Invitation to Sociology: Twenty-Five Years of RSVP’s. Teaching Sociology, 18(4), 503-509. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/1317637.

Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü, 2. Bs. (Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Martindale, D. (1964). Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. American Journal of Sociology, 70(1), 100-101. Erişim adresi: https://www.journals.uchicago.edu/action/showCitFormats?doi=10.1086/223750

Mills, C. W. (2016). Sosyolojik Tahayyül (Ömer Küçük, Çev.). İstanbul: Hil Yayın.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.