Ten ve Taş -Batı Uygarlığında Beden ve Şehir / The Body and the City in Western Civilization

Nazife Gürhan

Öz


Kentlerin mekânsal organizasyonunun şekillenmesinde hâkim beden algısının etkili olduğunu belirten Richard Sennett, Ten ve Taş adlı kitabında kültür, inanç ve iktidarın beden üzerinden kent mekanına yansımalarını incelemektedir. Kitapta Atina, Roma, Paris, Venedik, Londra ve New York gibi Batı uygarlığının önemli kentlerinin belli dönemleri kesitler halinde ele alınarak o dönemdeki beden kavrayışının kentsel mekân tasarımını şekillendirmesi akıcı bir üslupla dile getirilmektedir. Kent mekanına bakışımızı ve kenti algılayışımızı etkileyecek olan bu kitap toplumsalın mekandaki izdüşümlerini anlamamızda yeni bir perspektif kazandıracak bir niteliğe sahiptir.


Anahtar Kelimeler


Kent, beden, mekân, iktidar.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


...


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.