POLITIK ALS KONFILIKTKULTUR-DARGESTELLT AM BEISPIEL TURKISCHER, ISRAILISCHER UND DEUTSCHER TEXTE / TÜRK, İSRAİL VE ALMAN EDEBİ METİNLERİNDE-ÇATIŞMACI KÜLTÜR OLARAK POLİTİKA

İbrahim İLKHAN

Öz


Edebi metinlerde politika çok anlamlılığı ve kültürel özellikleri yansıtmaktadır. Politika ve edebiyatın kültürlerdeki derin kökleri toplum içerisinde insanların tutum ve davranışlarına yön vermekte ve çağdaş edebiyat biliminin de politikayı yönlendirdiği görülmektedir. Edebiyat, başka ülkelere karşı oluşan önyargıları ortadan kaldırdığı gibi hoşgörü ve dayanışmayı da tesis etmektedir. E. Kischon, M. Kutlu ve B.Brecht’in politik yazılarında toplumsal sorunlar politik gücün etkisi ile birlikte değerlendirilmektedir. Politik gerçekler kurmaca anlatımla ve derin bir  zeka  analizi ile ifade edilmiştir.

Karşıt görüşlerin, bugün için son derece zorunlu olan “Kültürlerarası Diyalogu” canlandıracağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler


Türk, İsrail ve Alman edebi metinler; politika; kültür

Tam Metin:

PDF

Referanslar


HUNT, Morton (1984). The Universe Within, Corgi books, London .

KISHON, Ephraim (1988). Der Blaumilchkanal, in: Alle Satiren, deutsch von Friedrich Torberg, RM-Buch u. Medien-Vertrieb, München .

KUHN, Thomas S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions, The Universitiy of Chicago Express, Chicago.

KUTLU, Mustafa (1990). Sır, Dergah Yaninari, Istanbul.

LOGAU, Friedrich von (1983). Heutige Weltkunst, in Neis, Edgar (Hrsg.): Politisch-Soziale Zeitgedichte, Bange-Verlag, Hollfeld .

NEIS, Edgar (Hrsg.) (1983). Politisch-Soziale Zeitgedichte - Interpretation motivgleicher Gedichte in Themengruppen, Bange-Verlag, Hollfeld.

SPINNER H., Kaspar (1995). Poststruktralistische Lektüre imUnterricht am Beispiel der Grimmschen Märchen. In : Deutschunterricht


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2010 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.