FASÎH AHMED DEDE’NİN BEHİŞT-ÂBÂD MESNEVİSİ / FASÎH AHMED DEDE’S MASNAVİ BEHİŞT-ÂBÂD

Hakan Sevindik

Öz


Bu makalede, 17. yüzyıl Mevlevî şairi Fasîh Ahmed Dede’nin bugüne kadar nüshaları tespit edilememiş Behişt-âbâd adlı mesnevisi tanıtılmıştır. 1110/1698 yılında yazılan eser, geleneksel mesnevi tertibine sadık kalınarak hazırlanmıştır. Nasihatname türündeki 1230 beyitlik bu mesnevide; hakikî dostluk ve vefa konusu işlenmiştir. Makalemizde; bu eserin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuştur.   


Anahtar Kelimeler


Fasîh Ahmed Dede; Behişt-Âbâd; mesnevi; nasîhat-nâme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bursalı Mehmet Tahir (2009), Osmanlı Müellifleri, (Haz. Cemal Kurnaz), C. II, Bizim Büro Basımevi, Ankara.

ÇIPAN, Mustafa (2003), Fasih Divanı İnceleme- Tenkidli Metin, MEB Yayınları, Ankara.

ÇIPAN, Mustafa (Mart 2010), Fâsih Ahmed Dede, Âsitâne, S. 3. s. 16- 21.

Fasih Ahmed Dede, Behişt-âbâd, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi, Şevket Rado Yazmaları, ŞR 00097.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2010 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.