AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE, TÜRKİYELİ ÖĞRENCİLERİN DE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİ ANLAMA ORANLARI ÜZERİNE BİR DENEME / AN ESSAY ABOUT HOW AZERBAIJAN STUDENTS UNDERSTAND TURKISH AND TURKISH STUDENTS UNDERSTAND AZERBAIJAN TURKISH

Erdal KARAMAN

Öz


Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkiler süratli bir şekilde artmaya başladı. Bu süreçle birlikte Türk dünyasında ortak dil tartışmaları da gündeme geldi. Sözü edilen dönemde farklı görüşler ortaya atıldı. Bugün de ortak dille ilgili tartışmalar, eskisi kadar yoğun olmasa da devam etmektedir. Ortak dil bağlamında lehçeler arasındaki anlama oranları önem arz etmektedir. Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinde anlama oranları diğer lehçelere göre daha yüksektir. Bu çalışmada, Türkiyeli öğrencilerin Azerbaycan Türkçesini, Azerbaycanlı öğrencilerin de Türkiye Türkçesini anlama oranları üzerine bir deneme yapıldı.   


Anahtar Kelimeler


Ortak dil; Azerbaycan Türkçesi; Türkiye Türkçesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


TİETZE, Andreas, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati, İstanbul 2002.

Ankete Katılan Öğrenci Sayıları: Azerbaycanlı: 50; Türkiyeli: 50

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğeti, Bakı 2006.

ALTAYLI, Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1994.

SAMİ, Şemseddin Kamus-ı Türki, İstanbul 2002.

TDK Büyük Türkçe Sözlük, Ankara 1998.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2010 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.