Matbu Bir Remilnâme Örneği / A Printed Geomancy Book Example

Savaşkan Cem Bahadır

Öz


Sözlükte “kumlu arazi” anlamına gelen reml (رمل) kelimesi terim olarak “kaybolan bir şeyin yerini bulmak, merak edilen bir işin sonucunu öğrenmek amacıyla kum üzerine çizilen çizgilerle fal bakmak” demektir. Araplar arasında yaygın bir fal çeşidi olan remil zamanla diğer kültürlere de geçmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu fal için kum yerine kâğıt veya tahta kullanılmaya başlandığı halde falın adı değişmemiştir. Türkçede ise remil; “remil atmak” / “remil dökmek” ifadeleriyle karşılanmaktadır. Remilnâmeler bir tür olarak edebiyatımızda ve kütüphanelerimizde kendine yer bulmuştur. Hazırlanan çalışmada fal, remil ve bu kavramların tarihi süreci hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Bu kısa girişin ardından Bayerische Staats Bibliothek (Bavyera Devlet Kütüphanesi) A.or 6072 numarada kayıtlı, 1840 tarihli Remilnâme isimli matbu eserin tavsifi yapılmış ve eserin metni ilim âlemine sunulmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Remil, remilnâme, fal, falnâme, klasik Türk edebiyatı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aydemir, E. (2018). Remil ilmi ve divan şiirine yansımaları. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 2, 159-180.

Aydın, M. (1995). Fal. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (C. 12, s. 134-138). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Çelebi, İ. (1995). Fal. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (C. 12, s. 138-139). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Çelebi, İ. (2007). Remil. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (C. 34, s. 555-556). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Duvarcı, A. (1993). Türkiye’de falcılık geleneği ile bu konudaki iki eser Falnâme-i Risâle-i li-Ca’fer-i Sadık ve Tefe’ülnâme. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü.

Sümer, N. (2016). Cahiliye Araplarında falcılık. Milel ve Nihal Dergisi, 1: 134-157.

Uzun, M. (1995). Falnâme. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (C. 12, s. 141-145). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.