Klasik Şiirin Nadide Bahçesi: Şiiristan / The Precious Garden of Classical Poetry: Şiiristan

Kamil Ali Gıynaş

Öz


Sözlük anlamı “açma, ayırma” olan “şerh” en basit tanımıyla bir eseri herkes tarafından anlaşılır hâle getirme işlemidir. Türkiye’de metin şerhiyle ilgili ilk teorik yazı Ali Nihad Tarlan tarafından yayımlanmıştır. Sonrasında da birçok araştırmacı metin şerhinin nasıl yapılması gerektiği konusunda yorumlarda bulunmuştur. Fuzûlî Divanı’nın gazeller kısmını şerh eden Tarlan’dan sonra da makale, bildiri ve kitap bazında birçok şerh yapılmıştır. Bu yazıda da metin şerhlerinden oluşan ve yakın zamanda yayımlanan Şiiristan adlı kitap tanıtılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Şerh, metin şerhi, antoloji, Şiiristan.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Doğan, M. N. (2017). Şiiristan – izahlı ve şerhli divan şiiri antolojisi. İstanbul: Yelkenli Yayınevi.

Tarlan, A. N. (1934). Şeyhi divanını tetkik 1. İstanbul: Burhanettin Erenler Matbaası.

Tarlan, A. N. (1936). Divan edebiyatında tevhidler fasikül 1 - Ahmedî Şeyhî Sadrî Rabbânî. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Tarlan, A. N. (1936). Divan edebiyatında tevhidler fasikül 2 - Fuzûlî-Nâbî. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Tarlan, A. N. (1936). Divan edebiyatında tevhidler fasikül 3. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Tarlan, A. N. (1936). Divan edebiyatında tevhidler fasikül 4 - tasavvufî tevhidler: umumî tasavvuf esasları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Tarlan, A. N. (1936). Şeyhi divanını tetkik 2. İstanbul: Burhanettin Erenler Matbaası.

Tarlan, A. N. (1937). Metinler şerhine dair. İstanbul: Suhulet Basımevi.

Tarlan, A. N. (1985). Fuzuli divanı şerhi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.