RUS FOLKLOR DİLİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ / AN OVERALL REVIEW OF STUDIES OF THE RUSSIAN FOLKLORE LANGUAGE

Suzan ULUOĞLU

Öz


Rusya’da ve Avrupa’da folklorun, 18.yy.’ın sonunda 19.yy.’ın başında Sentimentalizm ve Romantizm akımlarının etkisiyle önem kazandığı görülür. Bununla birlikte Rusya’da folklorun bilimsel olarak araştırılmasından önce, sözlü halk yapıtlarının derlendiği ve elde edilen materyallerin bazı şair ve yazarlar tarafından sanatsal amaçlarla kullanıldığı bir dönem yaşanır.

   1812 yılı Vatan Savaşı ve onun sonrasında etkisini gösteren “Aralık İhtilali”nin Rusya’da  sözlü halk edebiyatına olan ilginin artmasında rolü çok büyüktür.

   Rus folklor dilinin filoloji açısından incelenmesine, sözlü halk edebiyatı yapıtlarının yoğun olarak derlendiği 1840’lı yıllarda başlanır. Rus folklor dilinin çağdaş araştırılma süreci ise 1940-1950’li yıllarda başlar. Bu yıllarda folklor dilini araştırmak için filolojide lingvofolkloristika “dilbilimsel folklor” adı verilen yeni bir bilim alanı oluşturulur. Folklor dili ile diyalekt arasındaki ilişki, folklor dilinin güzel anlatım araçları, folklor dilinin doğası, folklor dili ile yazılı edebiyat dili arasındaki etkileşim sorunları, bu bilim alanının ele aldığı başlıca konulardır. Çalışmamızda bu konulara ayrıntılı olarak değinilecektir.


Anahtar Kelimeler


Folklor; Rus folklor dili; diyalekt; sözlü şiirsel söylem; dilbilimsel folklor

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AHMANOVA O.S., (1969), Slovar' lingvistiçeskih terminov, İzdaniye vtoroye, stereotipnoye, M., İzd. “Sovetskaya Entsiklopediya”.

ARTYOMENKO E.B., (1976), Voprosı sintaksiçeskogo stroya russkoy narodnoy liriçeskoy pesni, Voronej.

BARANNİKOVA L.İ., (2005), “K voprosu o razvitii funktsional'no-stilevogo mnogoobraziya yazıka”, Yazık fol'klora, Hrestomatiya, M., İzd. “Flinta”, İzd. “Nauka”, s.198-200.

BOGATIRYOV P.G., (1973, sentyabr'-oktyabr' ), “Yazık fol'klora”, Voprosı yazıkoznaniya, M., İzd. “Nauka”, No:5, s.106-116.

BOGOSLOVSKAYA O.İ., (1959), “Sintaksiçeskiye dialektizmı v yazıke bılin skaziteley Ryabininıh”, Uçyonnıye Zapiski Permskogo gosudarstvennogo universiteta, XV, 1, Perm', s.51-79.

BUSLAYEV F.İ., (2005), “O prepodavanii oteçestvennogo yazıka”, Yazık fol'klora, Hrestomatiya, M., İzd. “Flinta”, İzd. “Nauka”, s.26-27.

ÇERNIŞEVSKİY N.G.,(2005), “Pesni raznıh narodov”, Yazık fol'klora, Hrestomatiya, M., İzd. “Flinta”, İzd. “Nauka”, s.16-17.

DESNİTSKAYA A.V., (2005), “Naddialektnıye formı ustnoy reçi i ih rol' v istorii yazıka”, Yazık fol'klora, Hrestomatiya, M., İzd. “Flinta”, İzd. “Nauka”, s.162-179.

DOBROLYUBOV N.A., (2005), “Zameçaniya o sloge i mernosti narodnogo yazıka”, Yazık fol'klora, Hrestomatiya, M., İzd. “Flinta”, İzd. “Nauka”, s.21-24.

GOGOL N.V., (2005), “O literature”, Yazık fol'klora, Hrestomatiya, M., İzd. “Flinta”, İzd. “Nauka”, s.11-12.

JİRMUNSKİY V.M., (2004), “Problema fol'klora”, Fol'klor Zapada i Vostoka: Sravnitel'no-istoriçeskiye oçerki, M., O.G.İ.

KİSELYOVA O.İ., (1985), “Otrajeniye nekotorıh osobennostey dialektnogo slovoobrazovaniya v yazıke fol'klora”, Voprosı slovoobrazovaniya v indoevropeyskih yazıkah, Tomsk, İzdatel'stvo Tomskogo universiteta, s.164-176.

OSSOVETSKİY İ.A., (1952, may-iyun'), “Ob izuçenii yazıka russkogo fol'klora”, Voprosı yazıkoznaniya, M., İzd. Akademii Nauk SSSR, No:3, s.93-112.

OSSOVETSKİY İ.A., (1958), “Yazık fol'klora i dialekt”, Osnovnıye problemı eposa vostoçnıh slavyan, M., İzd. Akademii Nauk SSSR, s.172-189.

OSSOVETSKİY İ.A., (2005), “O yazıke russkogo traditsionnogo fol'klora”, Yazık fol'klora, Hrestomatiya, M., İzd. “Flinta”, İzd. “Nauka”, s.200-222.

PUŞKİN A.S., (2005), “Puşkin – kritik”, Yazık fol'klora, Hrestomatiya, M., İzd. “Flinta”, İzd. “Nauka”, s.11.

SOKOLOV Yu., (24.11.2008), “Fol'klor”, Literaturnaya Entsiklopediya v 11 t., t.11, 1939, M., İzd. Hudojestvennaya Literatura, http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-7751.htm, 24.11.2008.

UŞİNSKİY K.D., (2005), “O sredstvah rasprostraneniya obrazovaniya posredstvom gramotnosti”, Yazık fol'klora, Hrestomatiya, M., İzd. “Flinta”, İzd. “Nauka”, s.24-25.

YEVGENYEVA A.P., (1940), “O yazıke bılin” (Stat'ya vtoraya), Russkiy yazık v şkole, No:1, M., s.46-49.

YEVGENYEVA A.P., (1940a), “O yazıke bılin”, (Stat'ya tret'ya), Russkiy yazık v şkole, No:4, M., s.27-31.

YEVGENYEVA A.P., (1963), Oçerki po yazıku russkoy ustnoy poezii v zapisyah XVII-XXvv., , M.-L., İzd. Akademi Nauk SSSR.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2010 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.