15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Demokratik Bilincin Kutsal Bileşenleri / The Sacred Components of Democratic Consciousness After July 15 Coup Attempt

Yılmaz Demirhan, Musa Öztürk

Öz


Bu çalışma, 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisindeki FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe kalkışmasının bastırılmasından sonra kamu düzeninin yeniden tesisi ve demokratik düzenin tahkimi amacıyla devletin bazı araçlardan nasıl yararlandığını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede önce Türkiye’de demokratikleşme süreci ve bu süreci kesintiye uğratan darbe ve darbe girişimleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra 15 Temmuz kalkışması ardından hükümetin dinî, askerî ve toplumsal alandan özenle seçtiği bazı sembol, simge, ritüeller etrafında yeni bir kolektif bilinç inşa edilme çabasına dikkat çekilmektedir. Çalışmada, sosyolojik araştırmalarda yaygın olarak kullanılan kuramsal yaklaşımlardan biri olan sembolik etkileşimci bakış açısından yararlanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


FETÖ, 15 Temmuz, semboller, ritüeller, demokrasi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abélés, M. (1998). Devletin antropolojisi. (N. Ökten, Çev.). İstanbul: Kesit Yayıncılık.

Alkan, M. Ö. (2011). Osmanlı idman bayramı’ndan Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramına (en doğru bildiğimizden kuşkulanmak-6). Toplumsal Tarih. No: 211 (Temmuz 2011), 30-41.

Assmann, J. (2015). Kültürel bellek. (A. Tekin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Barlas, M. (2000). Türkiye’de darbeler ve kavgalar dönemi. İstanbul: Birey Yayınları.

Bayramoğlu, A. (2018). 28 Şubat bir müdahalenin güncesi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bourdieu, P. (2015). Devlet üzerine. (A. Sümer, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Connerton, P. (2014). Toplum nasıl anımsar?. (A. Şenel, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çaha, Ö. (2011). Demokrasi. İçinde. (Ed. Halis Çetin). Siyaset Bilimi. (205-238). Ankara: Orion Kitabevi.

Deringil, S. (2009). Simgeden millete. İstanbul: İletişim Yayınları.

Eriksen, T. H. (2012). Sosyal ve kültürel antropoloji. (A. E. Koca, Çev.). Ankara: Birleşik Dağıtım.

Findley, C. V. (2011). Modern Türkiye tarihi. (G. Ayas, Çev). İstanbul: Timaş Yayınları.

http://www.resmigazete.gov.tr/efskiler/2018/03/20180331-10.htm (28.07.2018).

https://onedio.com/haber/15-temmuz-sonrasi-ilk-anket-sokaga-kimler-cikti-tehlike-gecti-mi--724413 (28 Ocak 2019).

https://www.bik.gov.tr/kutul-amare-zaferinin-onemi-nedir-savasi-kim-nasil-kazandi/ (Erişim Tarihi: 05 Aralık 2019).

Karaman, K. (2010). Ritüellerin toplumsal etkileri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 227-236.

Kavak, Y. E (2017). İşte Türkiye’nin 15 temmuz anıtları, Sabah, (23.07.2017). İşte Türkiye’nin 15 Temmuz anıtları, https://www.sabah.com.tr (25.11.2019).

Koçak, C. (2017). Darbeler tarihi. İstanbul: Timaş Yayınları.

Mardin, Ş. (2013). İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.

Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. (O. Akınbay ve D. Kömürcü, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı (2019). 15 temmuz şehitlerinin adları okullarda yaşatılıyor. http://ogm.meb.gov.tr (22.11.2019).

Nora, P. (2006). Hafıza mekânları. (M. E. Özcan, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Ortaylı, İlber (2001). Gelenekten geleceğe. İstanbul: Ufuk Kitapları.

Özbudun, S. (1997). Ayinden törene. İstanbul: Anahtar Kitaplar.

Ritzer, G. (2011). Modern sosyoloji kuramları. (H. Hülür, Çev.). Ankara: De Ki Yayınları.

Schmitt, C. (2005). Siyasi ilahiyat. (E. Zeybekoğlu, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Tekeli, İ. (2009). Gündelik yaşan, yaşam kalitesi ve yerellik yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Tunçay, M. (2015). Türkiye Cumhuriyeti’nde tek parti yönetimi’nin kurulması 1923-1931. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Yetkin, Ç. (2011). Türkiye’de askeri darbeler ve Amerika. İstanbul: Kilit Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.