Öteki’yle Kendini Savunmak: Bulgakov’un Molière Efendi’si / The Self-Defence through the ‘Others’: Bulgakov’s The Life of Monsieur de Molière

Ahmet Gögercin

Öz


XX. yy. Rus yazınının önemli isimlerinden Mihail Afanasyeviç Bulgakov da diğer birçok çağdaşı gibi döneminde çeşitli baskılara maruz kalmış, yapıtları sansüre uğramış, yalnız bırakılmıştır. Çalışmaları, döneminde okura ulaşmamış ve anlaşılmamıştır; birçok Rus yazar gibi ancak ölümünden sonra değeri anlaşılmıştır. Böyle bir baskı ortamında kendini açıkça ifade edemeyen Bulgakov, Fransız oyun yazarı Molière’in yaşamı ve yapıtları aracılığıyla dolaylı yoldan kendini ifade etmeye, düşüncelerini savunmaya çalışmıştır. Bu çalışmada, yazarın Molière Efendi adlı yapıtı Molière’in yaşamı ve yapıtlarıyla birebir karşılaştırmaya girişilmeksizin çözümlenerek, onun aracılığıyla Rus yazarın kendini savunması araştırılmış ve yapıttan örneklerle ortaya konmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Mihail Bulgakov, Rus edebiyatı, Fransız edebiyatı, Molière Efendi, yazınsal etkileşim.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Andaç, F. (2003). Roman yazmak, romanı düşünmek. Feridun Andaç (Ed.), Sözcüklerin diliyle konuşmak, Tahsin Yücel ile YüzYüze (95-99). İstanbul: Dünya Yayınları.

Autant-Mathieu, M.-C. (1996). Une rencontre manquée: Boulgakov au Vieux-Colombier. Les Cahiers de la Comédie Française, 109-124. Hal Archives. Erişim adresi: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00538113/document

Bulgakov, M. (2012). Molière Efendi. (Ö. İnce, çev.). İstanbul: Everest Yayınları

Bulgakov, M. (2017). Usta ile Margarita. (A. Emeç, çev.). (14. bs.). İstanbul: Can Yayınları.

Claretie, J. (1873). Molière, sa vie et ses oeuvres. Paris, Fransa: Editions Alphonse Lemerre.

Gogol, N. (2018). Mayıs Gecesi-Portre. (H. A. Ediz, çev.). İstanbul: Yordam Yayınları.

Gourg, M. (2009). Gogol et le Maître et Marguerite. Revue de Littérature Comparée / Klincksieck, 3(331), 359-370.

Hacızade, L. (2018). Mihail Bulgakov’un Genç Bir Doktorun Anıları eserinde natüralist ögeler. Turkish Studies, 13(28), 469-482.

Kaşoğlu, A. (2001). Mihail Afanasyeviç Bulgakov’un ‘Usta ile Margarita’ romanında anlatım sanatı. (Yayınlanmamış Doktora tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi.

Kaşoğlu, A. (2002). Postmodern edebiyatın Rusya’daki yansımaları. Littera Edebiyat Yazıları, (11), 155-162.

Lagarde, A. ve Michard, L. (1970). Les Grands Auteurs du Programme, XVII ème Siècle. Paris, Fransa: Editions Bordas.

Le Fleming, S. (1997). Bulgakov’s use of the fantastik and grotesque. New Zealand Slavonic Journal, (2), 29-42.

Özer, S. (1998). Politik edebiyatın etkili silahları: Gotik ve grotesk öykü. Frankofoni, (10), 241-250.

Rogover, Y. S. (1999). Russkaya Literatura XX Veka. Sankt-Petersburg “Paritet”, 273-300.

Sartre, J.-P. (1994). Baudelaire. (B. Onaran, çev.). İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Sokolnikova, T. (2006). Quelques réflexions sur le concept de pouvoir chez Mikhaïl Boulgakov. Acta Iassyensia Comparationis, (4), 257-263.

Tourneur, M. (2013). Arts et politique sous Louis XIV. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nord Pas de Calais: Université d’Artois. Hal Archives. Erişim adresi: https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00834060/document.

Vaissié, C. (2017). L’Union des Ecrivains Soviétiques (1934-1991): un moyen pour une fin et le modele de toutes les unions créatrices du bloc Soviétique. Studia Politica: Romanian Political Science Review, 17(1), 37-54. Open Access Repository. Erişim adresi: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/55834/ssoar-sp-rpsr-2017-1-vaissie-LUnion_des_Ecrivains_Sovietiques_1934-1991.pdf?sequence=1

Yermolinski, S. (2017). Mihail Bulgakov ve Usta ile Margarita üstüne. In Mihail A. B., Usta ile Margarita (9-43). (A. Emeç, çev.). (14. bs.). İstanbul: Can Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.