27 MAYIS ASKERİ MÜDAHALESİ’NİN KONYA BASININDAKİ YANSIMALARI / THE REFLECTIONS of THE 27th MAY MILITARY INTERVENTION on KONYA PRESS

Melek NALBANTOĞLU, Fehmi AKIN

Öz


Çalışmada 27 Mayıs Askeri Müdahalesi’nin Konya basınına yansımaları incelenmiştir. Bu yansımaların değerlendirilebilmesi için Türkiye’nin çok partili hayata geçiş süreci, Demokrat Parti’nin iktidarı ve askeri müdahaleye ortam hazırlayan gelişmeler, tarihsel gelişim açısından ele alınmıştır. Konya basını temel olarak ele alınmış, 27 Mayıs Askeri Müdahalesi karşısında Konya basınının nasıl bir tutum takındığı ve kamuoyu oluşturmadaki gücü ortaya konmuştur. 1960 ve 1961 yıllarına ilişkin Konya basınının incelenmesi sonucunda; basının Konya’da kamuoyu oluşturmada etkili olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


27 Mayıs Askerî Müdahalesi,; Konya basını; Demokrat Parti

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKŞİN, Sina, (1998) Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, İmaj Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.

AYDEMİR, Şevket Süreyya (1999) İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, 6. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

ÖZDAĞ, Ümit (1997) Menderes Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali, Boyut Yayın Grubu, İstanbul.

ÖZDEMİR, Hikmet (1990) “Siyasal Tarih 1960-1980”, Türkiye Tarihi 4, (Ed. Sina AKŞİN), 2. Baskı, Cem Yayınevi, İstanbul.

Işık Gazetesi’nin Mayıs 1960 ile Aralık 1961 arası nüshaları

Öz Demokrat Konya Gazetesi’nin Mayıs 1960 ile Aralık 1960 arası nüshaları

Yeni Konya Gazetesi’nin Ocak 1960 ile Aralık 1961 arası nüshaları

Yeni Meram Gazetesi’nin Ocak 1960 ile Aralık 1961 arası nüshaları

Zaman Gazetesi’nin 26 Ağustos 1960 ile 7 Aralık 1961 arası nüshaları


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Melek NALBANTOĞLU, Fehmi AKIN

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/