Cahit Sıtkı Tarancı Şiiri ve Örnekler Işığında Almancaya Çevrilebilirliği Üzerine Bir İrdeleme / Cahit Sıtkı Tarancı Poetry and an Investigation on the Translation into German in the Light of Examples

Rahman Akalın

Öz


Cahit Sıtkı, Türk Edebiyatı’nın az sözcükle çokça duyguyu ifade edebilmiş şairlerindendir. Bu başarıyı yalnızca seçtiği sözcüklerdeki anlam yükü ile değil, şiirlerindeki kurgu ile sağlayabilmiştir. Çeviri odaklı değerlendirildiğinde, ruhu ve anlatımından bağımsız olarak, şiir çevirisi çevirmenleri belli oranda şair gibi düşünmeye, bunun da ötesinde şair gibi eylemeye itmektedir. Bu bağlamda şiir çevirisi özellikle birbirine çok yakın olmayan kültür dizgeleri arasında, çoğu zaman zor, hatta başarısızlığa uğramaya mahkûm bir girişim olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerinin genel özellikleri betimlenmeye çalışılmış, çevirileri Işık Aygün tarafından yapılmış olan ‘Yıldızlar’ ve ‘Dalgın Ölü’ adlı Tarancı şiirleri bu çerçeve içerisinde çözümlenmiş ve bu şiirlerin Almancaya çevirileri eleştirel açıdan mercek altına alınıp değerlendirmelerde bulunulmuştur. İnceleme sonunda, Cahit Sıtkı’nın gerek biçim gerekse içerik açısından kendine özgü bir şiirselliği sürdürmüş olduğu, seçilen örnekler temelinde bu şiirselliğin kabul edilebilir çeviri sonuçlarını ortaya koyduğu bulgulanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Cahit Sıtkı Tarancı, Yıldızlar, Dalgın Ölü, yazın çevirisi, şiir çevirisi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksal, S. K. (1976). Arkadaşlarının anılarından Cahit Sıtkı Tarancı. Milliyet Sanat Dergisi, 200, s. 6-9.

Ammann, M. (1990): Anmerkungen zu einer Theorie der Übersetzungskritik und ihrer praktischen Anwendung. Zeitschrift TEXTconTEXT (5.3/4), s. 209-250.

Ateş, M. (1994.10.13). İz bırakanlar: Cahit Sıtkı Tarancı. Hürriyet Gazetesi.

Bezirci, A. (2003). “Sunu”. Otuz Beş Yaş-Bütün Şiirler. Cahit Sıtkı Tarancı. İstanbul: Can Yayınları.

Bıldırki, O. H. (1972). Tarancı’da yalnızlık ve ölüm. Hisar Dergisi, 106, s. 26-27.

Binyazar, A. (1976). Cahit Sıtkı’nın şiiri gerek duyarlık, gerek biçim yönünden büyük dalgalanmalar göstermez. Milliyet Sanat Dergisi, 200, s. 4-5.

House, J. (1997). Translation quality assessment: a model revisited. Tübingen: Narr Verlag.

Kaymaz, R. (1973). Tarancı’nın şiirinde toplumdan kaçış: Gökyüzü temi. Hisar Dergisi, 118, s. 16-17.

Nord, C. (1988). Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg: Groos.

Ozansoy, M. F. (1964). Düşündüğüm gibi: Cahit Sıtkı Tarancı. Hisar Dergisi, 86, s. 10-11

Reiß, K. (1971). Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. München: Hueber Verlag.

Samanoğlu, G. (1971). Cahit Sıtkı Tarancı. Hayatı, şiiri ve eserleri hakkında birkaç söz. Seçmeler. Birinci Basılış. Cahit Sıtkı Tarancı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Tarancı, C. S. (1971). Seçmeler. Birinci Basılış. haz. Gültekin Samanoğlu. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Tarancı, C. S. (2003). Otuz Beş Yaş. Bütün Şiirleri. Der. Asım Bezirci. İstanbul: Can Yayınları. 22. bs.

Tarancı, C. S. (2012). Gün eksilmesin penceremden. İstanbul: Can Yayınları

TÖMER Çeviri Dergisi (1995). Cahit Sıtkı Tarancı, 5, s. 50-51.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Rahman Akalın

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/