EDEBİYATTAN TARİHE, MİMARÎDEN SİYASETE YAHYA KEMAL’İN NESİRLERİ / F ROM LITERATURE TO HISTORY, FROM ARCHITECTURE TO POLITICS YAHYA KEMAL’S PROSES

Canbaz YUMUŞAK

Öz


Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı’nın nesirlerine bakıldığında edebiyattan tarihe, mimarîden siyasete geniş bir yelpazede fikir ürettiği görülmektedir. Yahya Kemal, 1912 yılından ölümüne kadar şiir dışında farklı konularda makale, sohbet, eleştiri, portre, hatıra türünde ürün vermiştir. Çeşitli süreli yayınlardaki yazı ve şiirleri, el yazısı halinde kalan notları şairin ölümünün ardından 1959’da kurulan Yahya Kemal Enstitüsü’nce hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Sekiz kitapta toplanan nesirleri, temalarına göre bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu makale ile Türk edebiyatının en önemli şairlerinden olan Yahya Kemal Beyatlı’nın şu an için sekiz kitapta toplanan nesirleri çerçevesinde öncelikle Türk edebiyatı olmak üzere diğer sosyal bilim alanlarına da önemli katkılarda bulunan bir kültür adamı olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmış, sekiz kitapta temalarına göre bir araya getirilen eserleri, yine tematik bir şekilde okunmaya çalışılmış sosyal bilimlerin hemen her alanında geniş bir yelpazede ürettiği fikirler ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yahya Kemal Beyatlı; edebiyat; nesir

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AYDA, Adile, (1962), Yahya Kemal Kendi Ağzından Fikirleri ve Sanat Görüşleri, Ankara: Ajans-Türk Matbaası.

BANARLI, Nihad Sami, (1984), Nihad Sami Banarlı’nın Kaleminden Yahyâ Kemal: Bir Dağdan Bir Dağa, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.

BEYATLI, Yahya Kemal, (1966), Eğil Dağlar İstiklal Harbi Yazıları, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

BEYATLI, Yahya Kemal, (1968), Siyasî Hikâyeler, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

BEYATLI, Yahya Kemal, (1986), Siyasî ve Edebî Portreler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

BEYATLI, Yahya Kemal, (1990), Mektuplar, Makaleler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

BEYATLI, Yahya Kemal, (1991), Tarih Musâhabeleri. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

BEYATLI, Yahya Kemal, (1997), Edebiyata Dair. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

BEYATLI, Yahya Kemal, (1999), Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

BEYATLI, Yahya Kemal, (2007), Aziz İstanbul. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

HİSAR, Abdülhak Şinasi, (2006), Yahya Kemal’e Vedâ. İstanbul: YKY.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Canbaz YUMUŞAK

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/