ANTİK DÖNEM MEZAR STELLERİ ÜZERİNDE BETİMLENEN SİMETRİK KARİNALI TİCARET GEMİLERİ / ANTIQUE AGE SYMMETRICAL BOTTOM OF THE TRADE SHIPS DESCRIBED AS ORNAMENT ON THE TOMB STONES

Erdoğan ASLAN

Öz


Antik dönem mezar stelleri üzerinde betimlenen simetrik karinalı ticaret gemileri adlı bu çalışmada, mezar stelleri üzerindeki gemi betimlemelerinin, hem mezar sahibinin mesleği ile ilişkisi hem de stel üzerine işlenen gemi betimlemesinin tipolojisi ve gelişimi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öyle ki mezar stelleri üzerinde bulunan gemilerin mezar sahibinin mesleği ile ilişkilendirilmesine yönelik olarak çalışmamızda yer alan yazıtlı stellerden bir tanesinin üzerinde “Mutlu bir şekilde 70 yıl yaşayan Phoibianos oğlu Nikomedialı denizci Koryntos selam eder” yazısı mezar sahibinin denizci olduğunu göstermekte ve geniş bir dağılım alanı olan diğer stellerdeki betimlemelerde de gemi motifinin seçilmesi aynı amaca yönelik olduğunu göstermektedir.  


Anahtar Kelimeler


Gemi; Mezar Steli; Antik Çağ; ticaret; sualtı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ASLAN 2006: E. Aslan, “Mezar Stelleri Üzerinde Betimlenen Motiflere Göre Antik Çağ Gemileri” (S.Ü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Konya 2006)

ATALAY 1988: E. Atalay, Hellenistik Çağda Ephesos Mezar Stelleri Atölyeleri (1988)

BASCH 1991: L. Basch, “Roman Triremes and Kleinasien II. Mysien. (1991)

BASCH 1997: L. Basch, “Roman Triremes and the Outriggerles Phoennician Trireme” Marines Miror 65.1 29-34 (1997)

BIESANTZ 965: H. Bıesantz, Die Thessalischen Grabreliefs (1965)

CASSON 1971: L. Casson, Ships and Seamanship in the Ancient World (1971)

CASSON 2002: L. Casson, Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler (2002)

CLAİRMONT 1994: C- W. Clairmont,.Classı-cal Attic Tombstones (1994)

COUILLOUD 1974: M.-T.,Couılloud, “Les Monuments Funeraires De Rhenee” Delos 30, (1974)

CREMER 1991: M. Cremer , Hellenistisch-römische Grabstelen im nordwestlichen Kleinasien II. Mysien. (1991)

FIRATLI 1965: N. Fıratlı, “İstanbul’un Yunan Ve Roma Mezar Stelleri”, TTK, (1965) Belleten XXIX, 263-323

MOOCK 1998: D. W. Moock, Die Figürlichen Grabstelen Attikas In Der Kaiserzeit (1998)

ÖZDAŞ 2000: H. Özdaş, Anadolu’da Gemi Tipolojisi, (H.Ü. Yayımlanmamış Doktora Tezi) (Ankara 2000)

PFUHL-MÖBİUS1977: Pfuhl-Möbius, Die Ostgriechıschen Grabreliefs I ( 1977); II (1979)

SCHWERTHEİM 1980: E. Schwertheim, Die Inschriften von Kyzikos und Umgebung I.I.K 18 (1980)

SCHMİDT 1991: S. Schmidt, Hellenistische Grabreliefs. (1991)

ŞAHİN 2000: M. Şahin, Miletopolis Kökenli Figürlü Mezar Stelleri ve Adak Levhaları, TTK(2000)

YAYLALI 1978: A.Yaylalı, Hellenistik Devir İzmir Kökenli, Figürlü Mezar stelleri, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), (1978)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2010 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.