Değerlendirme Süreci

Sayın Yazarlar,

Yoğun başvuru dolayısıyla değerlendirme sürecinin sonuçlanması 6 ila 9 ay arasında değişmektedir. 

SEFAD'a ilgiliniz için teşekkür ederiz.