Dergi Geçmişi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), yayın hayatına 1981 yılında başlamıştır. 1981-2002 yılları arasında fasılalarla, son ikisi birleşik olmak üzere, 14 sayı çıkarılabilmiştir. 2002-2006 yılları arasındaki süre zarfında yayım hayatı kesintiye uğramıştır. 2006 yılında 15. sayıdan itibaren yılda iki defa ve ulusal hakemli olarak çıkarılmaya başlanmış ve yayımı günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. 35. sayıdan itibaren uluslararası hakemli dergistatüsünde yayım hayatına devam etmektedir. Dergimiz 33. sayıdan (2015) itibaren hem basılı hem elektronik olarak yayımlanmaya başlamıştır. 37. sayıdan (2017) itibaren ise sadece elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin tüm sayılarına web sayfamızın “Arşiv” kısmından ve DergiPark’tan erişilebilmektedir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ SAYI GEÇMİŞİ