Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Türk ve Rus Edebiyatında Süslü Nesir / Ornate Prose in Turkish and Russian Literature Öz  PDF
Kevser Tetik, Gönül Yüksel
 
Sayı 16 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters MANZUM ATASÖZÜ KAVRAMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Öz  PDF
Sinan GÖNEN
 
Sayı 24 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters EDEBİYATTAN TARİHE, MİMARÎDEN SİYASETE YAHYA KEMAL’İN NESİRLERİ / F ROM LITERATURE TO HISTORY, FROM ARCHITECTURE TO POLITICS YAHYA KEMAL’S PROSES Öz  PDF
Canbaz YUMUŞAK
 
Sayı 31 (2014): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ARAP EDEBİYATINDA TEVKİ / TAWQEE IN ARABIC LITERATURE Öz  PDF
Mahmut KAFES
 
Toplam 4 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar