Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEKİ ASLÎ VE DOLAYLI ÜNLÜ UZUNLUKLARININ KAFİYE YOLUYLA TESPİTİ Öz  PDF
Mehmet KARA
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters SÂLİM'İN HUSREV Ü ŞÎRÎN'İ ÜZERİNE Öz  PDF
Ahmet SEVGİ
 
Sayı 20 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters 16. YÜZYIL ŞAİRİ EMÎRÎ VE GÜLŞEN-İ EBRÂR MESNEVİSİ Öz  PDF
Erol ÇÖM
 
Sayı 23 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters FASÎH AHMED DEDE’NİN BEHİŞT-ÂBÂD MESNEVİSİ / FASÎH AHMED DEDE’S MASNAVİ BEHİŞT-ÂBÂD Öz  PDF
Hakan Sevindik
 
Toplam 4 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar