Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 33 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters LİVÂYÎ’NİN MANZÛM YASİN TEFSİRİ / LIVAYI’S POETICAL INTERPRETATION OF “YASEEN” (SURA YASEEN) Öz  PDF
Ahmet SEVGİ
 
Sayı 31 (2014): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters LİVÂYÎ’NİN MANZÛM TEBÂREKE (MÜLK SÛRESİ) TEFSÎRİ / LIVAYI’S POETICAL INTERPRETATION OF “TABARAKA” (SURA MULK) Öz  PDF
Ahmet Sevgi
 
Sayı 29 (2013): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters LİVÂYÎ’NİN MANZÛM AMME (NEBE SÛRESİ) TEFSİRİ / LIVAYI’S POETICAL INTERPRETATION OF “AMME” (SURA NABA) Öz  PDF
Ahmet SEVGİ
 
Toplam 3 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar