Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 15 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters SABAHATTİN ALİ VE GERHART HAUPTMANN'IN ESERLERİNDE SOSYO-KÜLTÜREL OLGU VE İLETİŞİM ÇATIŞMASI Öz  PDF
Ali BAYKAN
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi’nin (Komparatistik) Ulusal ve Dünya Edebiyatları Ekseninde Kuramsal Açılımı / Theoretical Explanation of General and Comparative Literature (Komparatistik) in the Context of National and World Literature Öz  PDF
Ahmet Cuma
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Çağdaş Türk Gezgin Yazarlarına Göre Mesafenin Mekânı Dönüştürmesi / Transformation of Space after Distance According to Contemporary Turkish Writer Travelers Öz  PDF
Abdulfettah İmamoğlu
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ABDURRAHMÂN EŞ-ŞARKÂVÎ VE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINDA AİLE VE KADIN PROBLEMLERİ / FAMILY AND WOMEN PROBLEMS IN ABDURRAHMAN EŞ-ŞARKAVI AND KEMAL TAHIR’S NOVELS Öz  PDF
Hasan HARMANCI
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MALE SETTING IN THE FIGHT CLUB AND A MAN ASLEEP / DÖVÜŞ KULÜBÜ VE BİR ADAM UYKUDA ESERLERİNDE ERKEK ALANININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Öz  PDF (English)
Esin KUMLU
 
Sayı 19 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters TAHSİN YÜCEL'İN 'YALAN' VE GUSTAVE FLAUBERT'İN 'BOUVARD İLE PECUCHET' ADLI ROMANLARINDA ENTELEKTÜEL SÖYLEM VE ENTELEKTÜEL'İN SORUNSALLAŞTIRILMASI Öz  PDF
Ahmet GÖGERCİN
 
Sayı 27 (2012): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İMAGOLOJİ / IMAGOLOGY Öz  PDF
Ertan ENGİN
 
Toplam 7 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar