Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İlkokul Öğrencilerinin Müzik Türü Tercihleri Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on the Music Genre Preferences of Primary School Students Öz  PDF
Halil Taş
 
Sayı 34 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters PEYAMİ SAFA ROMANLARINDA SOSYOLOJİK İMGELEM / SOCIOLOGICAL IMAGINATION IN THE NOVELS OF PEYAMI SAFA Öz  PDF
Erhan TECİM
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters KÜTAHYALI BİR SANATÇI VE RESİM ANLAYIŞI Öz  PDF
Sinan ÇAYA
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Renk Sembollerine Dair Sosyolojik Bir İnceleme / A Sociological Study on the Color Symbols Öz  PDF
Nuh Akçakaya
 
Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Sınıf Öğretmenlerinin Boş Zaman Değerlendirme Farkındalıkları: İzmir Örneği / Leisure Awareness of Primary School Teachers: The Case of Izmir Öz  PDF
Pelin Önder Erol, Belgin Arslan Cansever, Neşe Aslan
 
Sayı 15 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters BİR DEMET TİYATRO DİZİSİ BAĞLAMINDA POPÜLER KÜLTÜRDE SİSTEMİÇİ DİRENİŞ OLANAKLARI Öz  PDF
M. Bilal ARIK
 
Sayı 23 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters POLITIK ALS KONFILIKTKULTUR-DARGESTELLT AM BEISPIEL TURKISCHER, ISRAILISCHER UND DEUTSCHER TEXTE / TÜRK, İSRAİL VE ALMAN EDEBİ METİNLERİNDE-ÇATIŞMACI KÜLTÜR OLARAK POLİTİKA Öz  PDF
İbrahim İLKHAN
 
Sayı 26 (2011): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ADIYAMAN EFSANELERİNİ TASNİF DENEMESİ VE BUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A TRIAL OF CLASSIFICATION ON ADIYAMAN LEGENDS AND AN ASSESSMENT Öz  PDF
Necdet TOZLU
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Kız-Kadın Kimliğinin Oluşumu ve Kadına Bakış Bağlamında Toplumsal Algıya Yön Veren Atasözleri / Proverbs Leading Social Perception in the Context of Perspective on Woman and Formation of Girl-Woman Identity Öz  PDF
Nilgün Aydın
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters MERKEZ-ÇEVRE DÜALİZMİ BAĞLAMINDA TAŞRANIN ONTO-POLİTİK DOĞASI ÜZERİNE ÇIKARIMLAR / INFERENCES ON THE ONTO-POLITICAL NATURE OF THE COUNTRY WITHIN THE CONTEXT OF CENTER-PERIPHERY DUALISM Öz  PDF
İslam CAN
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ASİYA CEBBAR’IN BABA EVİNDE BANA YER YOK ADLI ESERİNDE SÖMÜRGE KÜLTÜRÜ VE MÜSLÜMAN KADININ YAŞADIĞI ZORLUKLAR / THE COLONIAL CULTURE AND THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY MUSLIM WOMEN IN ASIYA CEBBAR’S WORK TITLED THERE IS NO PLACE FOR ME IN MY FATHER’S HO Öz  PDF
Halil AYTEKİN
 
Sayı 22 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE GENÇLİK -TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA- Öz  PDF
Mahmut Hakkı AKIN
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Abdurrahman Munîf’in “Sibâku’l-Mesâfâti’t-Tavîle” Adlı Romanında Doğu Kültüründen İzler / Traces from The Eastern Culture in Abdurrahman Munîf's Sibâku'l-Mesâfâti't-Tavîle Öz  PDF
Rıfat Işık, Mehmet Beşir Bulut
 
Toplam 13 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar