Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Köy Odalarından Hareketle Bir Orta Anadolu Köyünün Halk Hukuku Algısı / The Perception of Public Legislation of a Middle Anatolian Village Depending on the Village Chambers Öz  PDF
Azem Sevindik
 
Sayı 22 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ÂŞIK ALİYÂR'IN KONYA ÂŞIKLIK GELENEĞİ İÇERİSİNDEKİ YERİ Öz  PDF
Sinan GÖNEN
 
Sayı 21 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İBRAHİM TÂ’İB DİVANINDA HALK EDEBİYATI UNSURLARI VE SERBEST ŞİİRİN İZLERİ Öz  PDF
Erol GÜNDÜZ
 
Sayı 21 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ÜÇ ROMAN BİR FİLM: FRANSIZ SANATINDAKİ ELEŞTiREL GELENEK ÜZERİNE Öz  PDF
Barış KILINÇ
 
Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Modernizm ve Gelenek Arasında Bir Ütopya: Maske ve Ruh / An Utopia between Modernism and Tradition: Mask and Spirit Öz  PDF
Fatma Şimşek
 
Toplam 5 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar