Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Türk ve Dünya Edebiyatından Eserlerin Doğal Dil İşlemeyle İncelenmesi / Analysis of Literary Works from Turkish and World Literature with Natural Language Processing Öz  PDF
Mehmet Fatih Karaca, Şafak Bayır
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri / Students’ and Teachers’ Views on Instructional Use of Blogs in Teaching Turkish as a Foreign Language Öz  PDF
Murat Sami Türker, Ayten Genç
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 5. ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları / Intangible Cultural Heritage Elements in Turkish Language Course Books of Grade 5 and Grade 7 Öz  PDF
Derya Yıldız, Dilek Ceran
 
Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenci Memnuniyeti / Student Satisfaction in Learning Turkish as a Foreign Language Öz  PDF
Filiz İlknur Cuma
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters تر کی اور اردو کے درمیان تہذ یبی-لسانی روابیت / Türkçe-Urdu Dili Arasındaki Kültürel ve Lengüistik Bağlantılar Öz  PDF
Nuriye Bilik
 
Sayı 15 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters CENAB ŞAHABETTİN'DEN VECİZELER Öz  PDF
Tacettin UZUN
 
Sayı 19 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters YAPRAK DÖKÜMÜ'NDE BÜTÜN YÖNLERİYLE -LIK EKİ Öz  PDF
Gülşah SOYAL
 
Sayı 20 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters SEYYİD NİGARÎ'NİN DİVAN TERTİBİ SİSTEMİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER Öz  PDF
Pervane BAYRAM
 
Sayı 24 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ EDEBÎ METİNLERİN İÇERDİĞİ EVRENSEL DEĞERLERE VE METİN SEÇİMİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER / SOME FINDING DEALING WITH UNIVERSAL VALUES IN LITERARY TEXTS SELECTION CRITERIA IN TURKISH COURSE BOOKS FOR PRIMARY EDUCATION Öz  PDF
Selim SOMUNCU
 
Sayı 25 (2011): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İLKÖĞRETİM 6. 7. ve 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATIM BOZUKLUKLARI / AMBIGUITIES in THE TEXTBOOKS OF 6, 7, and 8th GRADE in PRIMARY SCHOOL Öz  PDF
Ahmet KAYASANDIK
 
Sayı 27 (2012): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 2007 UNESCO MEVLÂNÂ’YI ANMA YILINDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ YAYIMLANMIŞ TÜRKÇE ESERLER BİBLİYOGRAFYASI / BIBLIOGRAPHY OF TURKISH WORKS ON MAWLANA AND MAWLAWI ORDER PUBLISHED IN 2007 UNESCO MAWLANA JALAL AL-DIN RUMI YEAR Öz  PDF
Arzu YILMAZ
 
Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Rusçanın Yabancı Dil Olarak Edinimindeki Zorluklar: Dilbilgisel Cinsiyet Kategorisi / Difficulties Faced in the Learning of Russian as a Foreign Language: Grammatical Gender Category Öz  PDF
Leyla Çiğdem Dalkılıç
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters II. Abdülhamit Dönemine Ait İki Farklı Japon Alfabesi ve Türkçe Transliterasyonlarındaki Sorunlar Üzerine / On the Transliteration Problems of Two Different Japanese Alphabets Written in Sultan Abdülhamid II Era Öz  PDF
Zeynep Gençer Baloğlu
 
Sayı 43 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Cohesive Device Uses of Learners of Turkish as a Foreign Language Öz  PDF
Aliye Nur Ercan Güven, Şerife Akpınar
 
Sayı 43 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Türkçedeki Yan Cümlelerde Öznenin İfade Ediliş Biçimleri / The Expression Types of the Subject in Turkish Subordinate Clauses Öz  PDF
Özlem Erdoğan
 
Sayı 42 (2019): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Dinleme Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırmaların Değerlendirilmesi / Evaluation of Exercises Used in Listening Skill Area in Teaching Turkish as a Foreign Language Textbooks Öz  PDF
Bayram Özbal, Ayten Genç
 
Sayı 33 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters TÜRKÇE KELİMELERİN EFSANE DÜNYASINDA ANLAMLANDIRILMASI VE ÇÖZÜMLENMESİ / MAKING OF AND ANALYSING TURKISH WORDS IN THE WORLD OF LEGENDS Öz  PDF
Sinan GÖNEN
 
Toplam 17 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar