Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 20 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters DIDEROT'NUN KADERCİ JACQUES VE EFENDİSİ 'NDE ROMANESK KARŞITLIĞI Öz  PDF
Fuat BOYACIOĞLU
 
Sayı 34 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters PEYAMİ SAFA ROMANLARINDA SOSYOLOJİK İMGELEM / SOCIOLOGICAL IMAGINATION IN THE NOVELS OF PEYAMI SAFA Öz  PDF
Erhan TECİM
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İSPANYA’DA MİLLİYETÇİLİK VE TARİHÎ ROMAN / NATIONALISM AND HISTORIC NOVEL IN 19th CENTURY SPAIN Öz  PDF
María Jesús HORTA
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters TALİP APAYDIN’IN ROMANLARINDA DİN (İSLAM) ALGISI / PERCEPTION OF RELIGION (ISLAMIC PERCEPTION) IN TALIP APAYDIN’S NOVELS Öz  PDF
Bedia KOÇAKOĞLU, Nesrin ÇALIK
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Challenging Class Barriers in Jane Austen’s Mansfield Park / Jane Austen‘ın Mansfield Parkı’nda Sınıf Engellerine Meydan Okuma Öz  PDF (English)
Yalçın Erden
 
Sayı 21 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ÜÇ ROMAN BİR FİLM: FRANSIZ SANATINDAKİ ELEŞTiREL GELENEK ÜZERİNE Öz  PDF
Barış KILINÇ
 
Sayı 23 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters “YAĞMUR BEKLERKEN” ADLI ROMAN İLE “TUFANDAN ÖNCE” ADLI UZUN HİKÂYE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME / A COMPARATİVE STUDY ON THE NOVEL ENTİTLED “YAĞMUR BEKLERKEN” (WAİTİNG FOR THE RAİN) AND THE LONG STORY ENTİTLED “TUFANDAN ÖNCE” (BEFORE THE FLOOD) Öz  PDF
Mehmet BAŞTÜRK
 
Sayı 27 (2012): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters RUSÇA ‘KİSEYNAYA BARIŞNYA’ İFADESİ ÜZERİNE / ON THE RUSSIAN EXPRESSION “KISEYNAYA BARYSHNYA” Öz  PDF
Murat ULUOĞLU
 
Sayı 16 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters ZÜPPELİK ANLATISI VE TOPLUM: TÜRK ROMANINDA ZÜPPE TİPİ Öz  PDF
Köksal ALVER
 
Sayı 16 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters ALBERT CAMUS'NÜN 'DÜŞÜŞ' VE TAHSİN YÜCEL'İN 'VATANDAŞ' ANLATILARI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA Öz  PDF
Ahmet GÖĞERCİN
 
Sayı 18 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters ÜÇ ROMAN ÇERÇEVESİNDE YAZMA ZAMANI YABAN-KÜÇÜK AĞA-YORGUN SAVAŞÇI Öz  PDF
Selim ALTINTOP
 
Sayı 42 (2019): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Tarihsel Romana Genel Bakış ve Dominique Baudis’nin Cebelitarık Âşıkları’nda Ülkü-Arzu Çatışması Üzerine Bir İnceleme / General View to Historical Novel and an Investigation on the Ideal-Desire Conflict in Les Amants de Gibraltar of Dominique Baudis Öz  PDF
Fatih Aynacı
 
Sayı 19 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters EĞİTİM AÇISINDAN ROMAN VE RESİMDE SÖYLEM KOŞUTLUĞU Öz  PDF
Özber CAN
 
Sayı 40 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası / The Ertugrul Frigate Disaster in the Literary Works of Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan and Üç Bahriyelinin Sevgilileri Öz  PDF
Emine Sicim Kaplan
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Türkiye’de İslami Kimliğin Bedensel Dönüşümü / Bodily Transformation of Islamic Identity in Turkey Öz  PDF
Hüseyin Çil
 
Sayı 22 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters YÛSUF İDRİS'İN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ Öz  PDF
Şerafettin YILDIZ
 
Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İnkılapçı Kanonun İzinde Gerçek Hikâyeye Doğru: Dikmen Yıldızı Okumaları / In Pursuit of the Revolutionist Canon towards the Real Story: Dikmen Yıldızı Readings Öz  PDF
Bedia Koçakoğlu, Gülbahar Öztinar
 
Sayı 45 (2021): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Latîfe ez-Zeyyât’ın El-Bâbu’l-Meftûh (Açık Kapı) Adlı Romanında Kadın Teması Üzerinden Ulusal ve Bireysel Özgürlüğün İnşâsı / The Construction of National and Individual Freedom Through on the Theme of Women in Latîfe ez-Zeyyât's Novel, El-Bâbu'l-Meftûh (The Open Door) Öz  PDF
Asiye Çelenlioğlu
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Yitirilmiş Bütünlüğün İkamesi İçin Bir Öneri: Roman ve Halk / A Proposal for the Replacement of Lost Integrity: The Novel and the People Öz  PDF
Mustafa Karadeniz
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ERICH KÄSTNER’DE BÜYÜKŞEHİR / THE METROPOLITAN CONCEPT IN ERICH KÄSTNER’S BOOKS Öz  PDF
Bülent KIRMIZI
 
Toplam 24 ögeden 0 - 0 arası > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar