Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 35 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ANADOLU’DA ROMA CUMHURİYET DÖNEMİNE AİT VERİSTİK STİLDE İŞLENMİŞ PORTRELER / ROMAN REPUBLICAN PORTRAITS OF VERISTIC STYLE IN ANATOLIA Öz  PDF
Suhal SAĞLAN
 
Sayı 23 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ROMA CUMHURİYETİ’NİN ANADOLU POLİTİKASI VE PERGAMON (BERGAMA) KRALLIĞI’NIN ROLÜ / ROMAN REPUBLIC’S ANATOLIA POLICY AND THE ROLE OF THE PERGAMON (BERGAMA) KINGDOM Öz  PDF
Mehmet KURT
 
Sayı 23 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 1988–1998 YILLARI ARASINDA KNİDOS’TA BULUNAN BİR GRUP KANDİL / A GROUP OF CANDLES FOUND IN KNIDOS BETWEEN THE YEARS 1988–1998 Öz  PDF
Deniz PASTUTMAZ
 
Sayı 25 (2011): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 1988–1998 YILLARI ARASINDA KNİDOS’TA BULUNAN BİR GRUP KANDİL / A GROUP OF CANDLES FOUND IN KNIDOS BETWEEN THE YEARS 1988–1998 Öz  PDF
Deniz PASTUTMAZ
 
Sayı 45 (2021): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Roma Cumhuriyet Dönemi’nde Exilium (Sürgün) / Exilium ( Exile) in Roman Republic Period Öz  PDF
Ümran Ozan Karahan
 
Sayı 40 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Lykaonia Bölgesi’nde Roma Dönemi’ne Ait Bir Grup Koloni Iconium Sikkesi / A Group of Colony Iconium Coins Belonging to the Roman Period in the Region of Lykaonia Öz  PDF
Nizam Abay
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters ROMA HALKININ SEVDİĞİ BİR OYUN: DUODECIM SCRIPTA Öz  PDF
Aytuğ ARSLAN
 
Sayı 35 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters KONYA KOYUNOĞLU MÜZESİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT İKİ STEL / TWO STELES FROM THE ROMAN PERIOD IN KONYA KOYUNOĞLU MUSEUM Öz  PDF
Nizam ABAY
 
Sayı 33 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters MARCUS LICINIUS CRASSUS (M.Ö. 112-53)’UN SURİYE VALİLİĞİ VE BÖLGESEL GÜÇLER / SYRIAN GOVERNORSHIP OF MARCUS LICINIUS CRASSUS (B.C. 112-53) AND REGIONAL POWERS Öz  PDF
Mehmet KURT
 
Toplam 9 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar