Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters KONYA VİLÂYETİ'NİN ISLAHI VE İMARI HAKKINDA 9 EYLÜL 1880 TARİHLİ BİR LÂYİHA Öz  PDF
Hüseyin MUŞMAL
 
Sayı 21 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters KOBİ'LERDE YATIRIM EĞİLİMLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ Öz  PDF
Uğur ÇAĞLAK
 
Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Beyşehir’in Huğlu Kasabasında Yaşayan Türkmenlerin Belirgin Ağız Özellikleri / The Dialect Characteristics of the Turkmenians Living in the Town of Huğlu of Beyşehir Öz  PDF
Ahmet Çal
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİNDEN BİR HERAKLES HEYKELCİĞİ: “HERAKLES EPİTRAPEZİOS” / A HERAKLES FIGURINE FROM THE ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF KONYA: “HERAKLES EPİTRAPEZİOS” Öz  PDF
Ertekin Mustafa DOKSANALTI
 
Sayı 16 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters KONYA ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE MAHLAS ALMA Öz  PDF
Aziz AYVA
 
Sayı 23 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA’NIN ANADOLU HAREKÂTI VE KONYA MUHAREBESİ / ANATOLIAN OPERATION OF KAVALALI MEHMET ALİ PASHA AND THE BATTLE OF KONYA Öz  PDF
Salih KIŞ
 
Sayı 24 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 27 MAYIS ASKERİ MÜDAHALESİ’NİN KONYA BASININDAKİ YANSIMALARI / THE REFLECTIONS of THE 27th MAY MILITARY INTERVENTION on KONYA PRESS Öz  PDF
Melek NALBANTOĞLU, Fehmi AKIN
 
Sayı 43 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Yayık: Gökhöyük Bağları Höyüğünde Süt ve Süt Ürünleri Üretimine Dair Bir Ön Değerlendirme / Churn (Yayık): A Preliminary Evaluation on the Production of Milk and Dairy Products in Gökhöyük Bağları Höyüğü Öz  PDF
Ramazan Gündüz
 
Sayı 30 (2013): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters TARHUNTAŠŠA VE KONYA-KARAMAN ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE / ON RESEARCHS OF TARHUNTAŠŠA AND KONYA-KARAMAN Öz  PDF
Güngör KARAUĞUZ
 
Sayı 40 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat / Daily Life on the Alaaddin Hill (Konya) as an Urban Space Öz  PDF
İbrahim Nacak
 
Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Eleştiri Kültürünün Konya Türkülerine İz Düşümü / Culture of Criticism’s Reflection on Konya’s Folk Songs Öz  PDF
Sinan Gönen
 
Sayı 35 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters KONYA KOYUNOĞLU MÜZESİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT İKİ STEL / TWO STELES FROM THE ROMAN PERIOD IN KONYA KOYUNOĞLU MUSEUM Öz  PDF
Nizam ABAY
 
Toplam 12 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar