Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 34 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN İŞLEVLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: Velilerin İlk Ve Orta Okullardan Beklentileri Üzerine Bir Araştırma / RETHINKING THE FUNCTIONS OF EDUCATION IN CHANGING TURKEY: A Study on Parents’ Expectations from Primary and Secondary Schools Öz  PDF
İslam CAN
 
Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Eğitimsel Açıdan Uygur ve Kıbrıs Türk Masal Kahramanları Bağlamında İletilen Olumsuz Mesajlar / Negative Messages Conveyed in the Context of Cyprus and Uyghur Turkish Tale Heroes in terms of Education Öz  PDF
Mustafa Yeniasır, Burak Gökbulut
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Dünya Klasiklerini Blog Tasarımı Yoluyla Okuma Deneyimi -Bir Uygulama Çalışması- / Reading Experience Through Blog Design of World Classics -An Application Study- Öz  PDF
Funda Erdoğdu, Ayşe Derya Eskimen
 
Sayı 41 (2019): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Okul Yöneticilerinin Desteğiyle Oluşturulan Sosyal Sermayenin Okul Başarısına Etkisi / The Effect of Social Capital Built by the School Principals’ Support on the School Success Öz  PDF
Mine Gözübüyük Tamer
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters KONYA VİLÂYETİ'NİN ISLAHI VE İMARI HAKKINDA 9 EYLÜL 1880 TARİHLİ BİR LÂYİHA Öz  PDF
Hüseyin MUŞMAL
 
Sayı 19 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters EĞİTİM AÇISINDAN ROMAN VE RESİMDE SÖYLEM KOŞUTLUĞU Öz  PDF
Özber CAN
 
Sayı 24 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ EDEBÎ METİNLERİN İÇERDİĞİ EVRENSEL DEĞERLERE VE METİN SEÇİMİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER / SOME FINDING DEALING WITH UNIVERSAL VALUES IN LITERARY TEXTS SELECTION CRITERIA IN TURKISH COURSE BOOKS FOR PRIMARY EDUCATION Öz  PDF
Selim SOMUNCU
 
Sayı 41 (2019): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Toplumsal Uyum İçin Eğitimin Önemi: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği / Significance of Education towards Social Cohesion: The Case of Syrian Refugees in Turkey Öz  PDF
Tuba Duman
 
Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Sınıf Öğretmenlerinin Boş Zaman Değerlendirme Farkındalıkları: İzmir Örneği / Leisure Awareness of Primary School Teachers: The Case of Izmir Öz  PDF
Pelin Önder Erol, Belgin Arslan Cansever, Neşe Aslan
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ÇOCUKLARDA (8-11 YAŞ) ALGILANAN STRES ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI / ADAPTATION OF THE PERCEIVED STRESS SCALE IN CHILDREN (8-11 YEARS) INTO TURKISH Öz  PDF
Tuncay ORAL, Ceyhun ERSAN
 
Sayı 34 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ESKİÇAĞDA YAZI, KİTAP VE KÜTÜPHANENİN OLUŞUM SÜRECİ; GÜNÜMÜZ EĞİTİMİNE KATKILARI / THE DEVELOPMENT PROCESS OF WRITING, BOOK AND LIBRARY IN ANCIENT AGE; CONTRIBUTIONS TO THE PRESENT EDUCATION Öz  PDF
Tuğba Cevriye ÖZKARAL
 
Toplam 11 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar