Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters NESÎMÎ’NİN “SENDEN DÖNMEZEM” REDİFLİ GAZELİNE ESTETİK BİR YAKLAŞIM / AN AESTHETIC APPROACH TO NESİMİ’S “SENDEN DÖNMEZEM (I DON'T RETURN FROM YOU)” GHAZAL WITH RHYME Öz  PDF
Erol GÜNDÜZ, Erdem SEVİMLİ
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 19. Yüzyıl Divan Şairi Hilmî Kıbrısî Efendi’nin Şiirlerinde Tasavvuf İzleri / Reflectıons of Mystıcısm in 19th Century Divan Poet Hilmî Kıbrısî Efendi’s Poems Öz  PDF
İkbal Öksüzoğlu, Ghadir Golkarian
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Defâ῾i Mukaddes Şairi Kayser-i Eminpûr’dan Savaş İçin Bir Şiir / A Poem for the War by Kayser-i Eminpûr as a Poet of Defâ῾i Mukaddes Öz  PDF
Sevda Aygar Bacanlı
 
Sayı 21 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters TÜRK EDEBİYATINDA YAHYA KEMAL PORTRELERİ Öz  PDF
Hümeyra YUVA
 
Sayı 21 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İBRAHİM TÂ’İB DİVANINDA HALK EDEBİYATI UNSURLARI VE SERBEST ŞİİRİN İZLERİ Öz  PDF
Erol GÜNDÜZ
 
Sayı 35 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ BÖLÜMÜ 161 NUMARALI ŞİİR MECMUASI / THE POETRY JOURNAL NUMBERED 161 AT THE SÜLEYMANİYE LIBRARY, SECTION OF GALATA MEVLEVİ LODGE Öz  PDF
Semra TUNÇ
 
Sayı 23 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters “KATKAT YASEMİN” ADLI ŞİİR ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ / A REVIEW ON THE TRANSLATION OF THE POEM NAMED KATKAT YASEMIN Öz  PDF
Şerafettin YILDIZ
 
Sayı 15 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters VİCTOR HUGO VE RECAİ-ZADE MAHMUT EKREM'DE ÇOCUK SEVGİSİ Öz  PDF
Tamer SEZER
 
Sayı 24 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters MEHMED RÂ’İF’İN HÂTIRA-İ ESLÂF İSİMLİ ESERİNDE BULUNAN FARSÇA BEYİTLER / PERSIAN COUPLETS IN MEHMED RAIF’S WORK WHICH NAMED HÂTIRA-I ESLÂF Öz  PDF
İbrahim KUNT
 
Sayı 15 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters JOHN DONNE VE ÖLÜM TEMASI Öz  PDF
Nazan TUTAŞ
 
Sayı 25 (2011): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ŞİİR MECMUALARI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI / A BIBLIOGRAPHY OF STUDIES ABOUT POETRY COLLECTIONS Öz  PDF
Kamil Ali GIYNAŞ
 
Sayı 16 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters MANZUM ATASÖZÜ KAVRAMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Öz  PDF
Sinan GÖNEN
 
Sayı 25 (2011): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters HATIRALARI VE MEKTUPLARINDAN HAREKETLE ABDÜLHAK HÂMİD’İN TABİATA BAKIŞI / ABDULHAK HÂMID’S VIEW ON NATURE IN MEMORY AND LETTERS Öz  PDF
Fatih DİNÇER
 
Sayı 19 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters ÖMER SEYFETTİN'İN ŞİİRLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Öz  PDF
Bedia KOÇAKOĞLU
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Âşık Tarzı Yer ile Gök Destanlarının Kökeni Üzerine Bir İnceleme / An Evaluation about Origins of Minstrel Type Earth and Sky Epics Öz  PDF
Erhan Çapraz
 
Sayı 20 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters DEYİMLERE ŞEKİL AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ Öz  PDF
Sinan GÖNEN
 
Sayı 22 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ÂŞIK ALİYÂR'IN KONYA ÂŞIKLIK GELENEĞİ İÇERİSİNDEKİ YERİ Öz  PDF
Sinan GÖNEN
 
Sayı 22 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters MEKÂNDAKİ MEDENİYET-MEDENİYETTEKİ MEKÂN: SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRİNDE MEKÂN-MEDENİYET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz  PDF
Sezai COŞKUN
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ATATÜRK KİTAPLIĞI YAZMA ESERLER BÖLÜMÜ K280 NUMARALI ŞİİR MECMUASI / THE POETRY JOURNAL NUMBERED K280 AT THE ATATURK LIBRARY, SECTION OF MANUSCRIPTS Öz  PDF
Abdullah UÇAR
 
Sayı 43 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Kemal Özer’in Şiirlerinde Ölüm Teması / Death as a Theme in The Poetry of Kemal Özer Öz  PDF
Elif Öksüz Güneş
 
Toplam 25 ögeden 0 - 0 arası > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar