Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 16 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters 1136-1141 YILLARI ARASINDA İSTANBUL'A GELEN İRAN ELÇİLERİNİN BAZI MASRAFLARI Öz   PDF
İzzet SAK
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters 14 MAYIS 1950 GENEL SEÇİMLERİNDE CHP VE DP'NİN SEÇİM KAMPANYALARININ ANA HATLARI Öz   PDF
Çağatay BENHÜR
 
Sayı 34 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 15. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN DİYARBAKIRLI HALÎLÎ’NİN ŞİİRLERİ / THE POEMS OF HALÎLÎ WHO IS A 15th CENTURY POET FROM DIYARBAKIR Öz   PDF
Ahmet KAVAKLIYAZI
 
Sayı 20 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters 16. YÜZYIL ŞAİRİ EMÎRÎ VE GÜLŞEN-İ EBRÂR MESNEVİSİ Öz   PDF
Erol ÇÖM
 
Sayı 14 (2002): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters 1850-1900 YILLARI ARASI HİND YARIMADASI'NDAKİ İSLÂMÎ FİKİR AKIMLARI Öz   PDF
Durmuş BULGUR
 
Sayı 19 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters 1854 YANYA-TIRHALA OLAYLARI VE OSMANLI DEVLETİ Öz   PDF
Emine GÜMÜŞSOY
 
Sayı 25 (2011): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 1988–1998 YILLARI ARASINDA KNİDOS’TA BULUNAN BİR GRUP KANDİL / A GROUP OF CANDLES FOUND IN KNIDOS BETWEEN THE YEARS 1988–1998 Öz   PDF
Deniz PASTUTMAZ
 
Sayı 23 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 1988–1998 YILLARI ARASINDA KNİDOS’TA BULUNAN BİR GRUP KANDİL / A GROUP OF CANDLES FOUND IN KNIDOS BETWEEN THE YEARS 1988–1998 Öz   PDF
Deniz PASTUTMAZ
 
Sayı 3 (1986): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters 20. KONYA AŞIKLAR BAYRAMI’NA KATILAN AŞIKLAR ÜZERİNDE YAPILAN SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Nilgün ÇELEBİ
 
Sayı 27 (2012): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 2007 UNESCO MEVLÂNÂ’YI ANMA YILINDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ YAYIMLANMIŞ TÜRKÇE ESERLER BİBLİYOGRAFYASI / BIBLIOGRAPHY OF TURKISH WORKS ON MAWLANA AND MAWLAWI ORDER PUBLISHED IN 2007 UNESCO MAWLANA JALAL AL-DIN RUMI YEAR Öz   PDF
Arzu YILMAZ
 
Sayı 24 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters 27 MAYIS ASKERİ MÜDAHALESİ’NİN KONYA BASININDAKİ YANSIMALARI / THE REFLECTIONS of THE 27th MAY MILITARY INTERVENTION on KONYA PRESS Öz   PDF
Melek NALBANTOĞLU, Fehmi AKIN
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MALE SETTING IN THE FIGHT CLUB AND A MAN ASLEEP / DÖVÜŞ KULÜBÜ VE BİR ADAM UYKUDA ESERLERİNDE ERKEK ALANININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Esin KUMLU
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters A DYSTOPIAN VIEW OF BERLIN IN 2039: THE DYSTOPIAN REFLECTIONS IN THE WORK WIR WAREN HIER BY NANA RADEMACHER / NANA RADEMACHER’İN WIR WAREN HIER ADLI ESERİNDEKİ 2039 YILI BERLİN’İNE DİSTOPİK BİR BAKIŞ Öz   PDF (English)
MÜGE ARSLAN KARABULUT
 
Sayı 11 (1997): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU'DE SANATÇI BİR ROMAN KAHRAMANI: RESSAM ELSTIR Öz   PDF
Muharrem ŞEN
 
Sayı 13 (1999): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters A MELANCHOLY FACT: BEING AN INDIAN IN AMERICAN LIFE (From Past to Present) Öz   PDF
Sema Zafer SÜMER
 
Sayı 21 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters A MOON FOR THE MISBEGOTTEN VE A VIEW FROM THE BRIDGE OYUNLARINDA SEVGİNİN ÖLÇÜSÜ: JAMES TYRONE, JR. VE EDDIE CARBONE ÖRNEKLERİ Öz   PDF
Şafak ALTUNSOY
 
Sayı 21 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters A SEMIOTIC STUDY OF THE PLAY GHOSTS Öz   PDF
Dilek ZERENLER
 
Sayı 18 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters AÇIKLAMALI YENİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ Öz   PDF
Mehmet YASTI
 
Sayı 12 (1998): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters ABBASİ DÖNEMi EDEBİYATINDA NÜKTEYE GENEL BİR BAKIŞ Öz   PDF
Ahmet Kazım ÜRÜN
 
Sayı 30 (2013): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ABDURRAHMAN MUNÎF’İN EL-EŞCÂR VE İĞTİYÂLU MERZÛK ADLI ROMANININ TEKNİK YÖNDEN İNCELENMESİ / TECHNICAL ANALYSIS OF ABDELRAHMAN MOUNIF’S AL-ASHJAR WA-GHTYAL MARZUQ Öz   PDF
Hasan HARMANCI
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ABDURRAHMÂN EŞ-ŞARKÂVÎ VE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINDA AİLE VE KADIN PROBLEMLERİ / FAMILY AND WOMEN PROBLEMS IN ABDURRAHMAN EŞ-ŞARKAVI AND KEMAL TAHIR’S NOVELS Öz   PDF
Hasan HARMANCI
 
Sayı 27 (2012): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ADIYAMAN ÜRYAN BABA EFSANESİ’NİN YÖREYE TOPLUMSAL YANSIMALARI VE ÜÇ YENİ EŞ METNİ / SOCIAL REFLECTIONS OF ADIYAMAN URYAN BABA LEGEND AND İTS THERE NEW VARIANCES Öz   PDF
Necdet TOZLU
 
Sayı 26 (2011): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ADIYAMAN EFSANELERİNİ TASNİF DENEMESİ VE BUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A TRIAL OF CLASSIFICATION ON ADIYAMAN LEGENDS AND AN ASSESSMENT Öz   PDF
Necdet TOZLU
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLARIN KULLANIMI YÖNÜYLE NEŞÂTÎ'NİN ŞİİRLERİ Öz   PDF
Ömer SAVRAN
 
Sayı 19 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters AHMED-İ BARDAHÎ'NIN TURKÇE VE FARSÇA MANZUM ARUZ RİSALESİ Öz   PDF
Ahmet SEVGİ
 
Toplam 639 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>