Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenci Memnuniyeti / Student Satisfaction in Learning Turkish as a Foreign Language

Filiz İlknur Cuma

Öz


Yabancı uyruklu öğrenciler, Ural-Altay dillerine mensup ve sondan eklemeli olan anadilimiz Türkçeyi öğrenirken bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Yabancı dil olarak Türkçenin gerek yapısal ve anlamsal, gerekse kullanış biçimleri olarak diğer dillere göre daha zor öğrenildiği bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin bu dili iyi bir şekilde öğrenebilmelerinde Öğretim elemanlarına büyük görev düşmektedir. Bu nedenle Öğretim elemanlarının bu öğrencilere yabancı dil olarak Türkçeyi öğretirken, kapsamlı ve stratejik bir program hazırlamaları elzemdir. Bu bağlamda, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki (TÖMER) yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenimlerindeki memnuniyetlerini dile getirmek ve karşılaştıkları zorlukları tespit etmek, sonuç olarak elde edilen bulgular neticesinde Türkçenin öğrenimini kolaylaştırmaya katkı sağlayabilmek için bu çalışma yapılmıştır. Çalışmamızda uygulanan anketlerden yola çıkarak TÖMER’deki öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenimlerindeki memnuniyetleri göz önüne alınmış ve yeni yönelimler ve stratejiler geliştirmek amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yabancı dil öğretimi; Türkçe; yabancı uyruklu öğrenciler; ülke bilgisi; TÖMER.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKARSU, Bedia (1984). Wilhelm Von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı. İstanbul: Remzi Yayınevi.

BORG, Simon (2003). “Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe and do”. Language Teaching 36 (II): 81-109.

BÜYÜKASLAN, Ali (2006). ‘’Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler: Bilişim Uygulamaları, Çözüm Önerileri’’. http://turcologie.u-strasbg.fr/dets/images/travaux/ali%20buyukaslan.%20yabanci%20dil%20turkce.pdf [15.02.2016].

ÇELEBİ, Mustafa Durmuş (2006). “Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21): 285-307.

DEMİREL, Özcan (1999). İlköğretim okullarında Yabancı Dil Öğretimi. Öğretmen Kitapları Dizisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

ER, Onur-BİÇER, Nurşat vd. (2012). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi”. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitimi (TEKE) Dergisi (2): 51-69.

HENGİRMEN, Mehmet (1995). Dil Öğretim Yöntemleri ve TÖMER Yöntemi. Ankara: Engin Yay.

HUMBOLDT, Wilhelm von (1820). “Über das vergleichende Sprachstudium”. http://wwwbayer.in.tum.de/lehre/WS2001/ITS-dierstein/Humboldt.pdf [28.11.2017].

KALPAKLI, Fatma (2016). Amitav Ghosh ile Elif Şafak’ın Romanlarında Öteki/leştirme. Konya: Çizgi Kitabevi.

LÖSENER, Hans (2000). “Zwei Sprache: Weisgerber und Humboldt- Interpretation und Re-Interpretation”, Beiträge zu einem Kolloquium anlässlich des 100. Geburtstag von Johann Leo Weisgerber (1899-1985). Münster: Nodus Publikationen. 197-212.

MALLEY, J. Michael-CHAMOT, Anna Uhl (1990). ‘’Learning Strategies in Language Acquisition’’. Cambridge: Cambridge University Press. 1-5.

METİN, Mustafa (2014). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

OXFORD, Rebecca (1992/3). ‘’Language learning strategies in a nutshell: Update and ESL suggestion’’. Tesol Journal Winter 1992/1993. 18-22.

ŞEYLAN, Ali (2013). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Şimdiki Zamanı Öğretme Tekniği”. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1): 29-47.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.