VIKTIMOLOJI (MAĞDURBILIM) GÖZLÜĞÜNDEN AVRUPA’DA YABANCI MENŞELİ İNSANLARIN DRAMI / THE TRAGEDY OF FOREIGN-ORIGIN-PEOPLE IN EUROPE FROM THE VIEWPOINT OF VICTIMOLOGY

Sinan ÇAYA

Öz


Garip bir tecelli gibi gözükse de, demokrasi ve insan haklarında dünyada öncü gözüken yaşlı Avrupa kıtasında yabancı kökenli insanlar, o ülkelerin yerlilerine nispetle, en azından bazı kesimler tarafından, muntazaman farklı muamelenin özneleri olmaktadırlar. Bu durum hafif şekliyle ayrımcılık biçiminde tezahür etmekle birlikte; kimi zaman fiziksel şiddet dahi söz konusu olmaktadır. Nefret suçlarının sayısı azımsanamaz. Türkiye’de bir ecnebi fazladan misafirperverlik görürken; o toplumlarda ise tam aksine bir sosyal yoksunluk ile karşı karşıya bırakılabilmektedir. Aktif ırkçı tutumlar marjinal kişilerin harcı olsa bile toplumun çoğunluğunda ilgisiz kalma eğilimi varsa bu bile çok tehlikeli ve ürkütücüdür. 


Anahtar Kelimeler


Irkçılık; ayrımcılık; saldırı kurbanı; nefret suçu

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ADASAL, Rasim (1980), Kişilik ve Karakter Portreleri, ikinci baskı, Cağaloğlu, İstanbul: Minnetoğlu Yayınları.

BRADBURY, Ray (1949), Dark They Were, and Golden-Eyed (Bilim-kurgu öyküsü), London.

BRISSAUD, André (1962), “où en est le problème noir ?”, HUVOS, Kornel & KEATING, L. Clark, ed. : Impressions d’Amérique, New York: St. Martin’s Press, Inc.

CARTIER, Raymond, (1961), Les Cinquante Amériques, Librairie Plon, Paris.

CATER, John ve JONES, Trevor, (1992), Social Geography: An Introduction to Contemporary Issues, Edward Arnold, London.

LESTER, Anthony & BINDMAN, Geoffrey (1972), Race and Law, Harmondsworth, England: Penguin Books.

PICCA, Georges (1992), Kriminoloji (la criminologie), (çev: Ebru Erbaş), Cağaloğlu, İstanbul: İletişim Yayınları.

SOKULLU - AKINCI, Fûsun (21 Mart 2007) “(Basılmamış) Lisansüstü Viktimoloji Ders Notları”, İstanbul Üniversitesi Adlî Tıp Enstitüsü.

Täglich eine Reise von der Türkei nach Deutschland: Texte der zweitentürkischen Generation in der Bundesrepublik (1980). Förderzentrum Jugend Schreibt e.V., Verlag Atelier im Bauernhaus, Köln.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.