BÜYÜSÜ BOZULMUŞ DÜNYAYI BÜYÜLEMEK / CORRUPTED MAGIC TO ENCHANT THE WORLD

Döne AYHAN

Öz


Bu çalışmada George Ritzer tarafından kaleme alınan "Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek" isimli kitap tanıtılmıştır. Modern dönemde tüketim merkezli bir yaşam ekseni kitabın genel konusunu oluşturmaktadır. Tüketim toplumu içerisinde yaşadığımızı söyleyen yazara göre devam eden bir tüketim döngüsü içerisinde bulunmaktayız. Toplumsal yaşamın her anında tüketime yönelik bir ortam oluşturulmaktadır. Yeni tüketim araçlarıyla toplumun sürekli bir tüketime çekilmesi söz konusudur. Moda, marka, reklam ve lüks unsurlarla tüketim her dönem canlı tutulmaktadır.     


Anahtar Kelimeler


Tüketim toplumu; tüketim araçları; simülasyon

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.