OSMANLI ÂLİM VE EDİPLERİNİN KADINLAR HAKKINDAKİ ESKİ HARFLİ ESERLERİ / AN ESSAY ON OTTOMAN SCHOLARS’ AND LECTURERS’ OLD-LETTER WRITTEN WORKS ABOUT WOMEN

Recep DİKİCİ

Öz


Kadın araştırmaları, bilimde kadınların “unutuluşu”nu ve kadın bakış açısının yok sayılmasını eleştirmektedir. Kendiliğinden oluşan bu amaçlar, kadınlara ilişkin ve bir denge oluşana kadar kadın bakış açısının uygulanması ile bilimdeki boşlukların ortaya çıkarılması ve doldurulmasını kapsamaktadır. Bu durumda erkek odaklı tarih yazımının kadın odaklı olanlarla tamamlanması veya değiştirilmesi gerekmektedir.

Maalesef kadın araştırmalarında Cumhuriyet öncesi Osmanlı son döneminde yapılmış kadın araştırmaları ihmal edilmiştir. Bu yüzden Osmanlı âlim ve ediplerinin kadınlar hastalıkları, kadın estetiği, kadınlara meslek kazandırma, kadın psikolojisi, kadın ahlâkı, kadın becerisi, kadın kıyafeti, kadın süsü, kadın aşkı, çeşitli milletlerin kadın karekterleri, kadın otoritesi, çeşitli kadın davranışları gibi konuları içeren eski harfli eserleri topluca kaydetmek, hem kadın araştırmalarında geçmişten geleceğe köprü kurmayı ve hem de cumhuriyet öncesi kadın araştırmalarından da yararlanmayı sağlayacaktır. Aynı zamanda bunlar arasında, tiyatro ve roman türü eserler de mevcuttur. Türkiye kütüphânelerinden tesbit ettiğimiz  bu orijinal ve ilk defa topluca verilecek çalışmaların çoğunluğu, Osmanlıca’dır. Dahası bu eserlerden münasip olanlarının günümüz Türkçe’sine çevirilmesi, kadın araştırmalarına büyük katkıda bulunacaktır. Bu eserleri kitap, dergi ve gazete çalışmaları olarak sunulacaktır. 


Anahtar Kelimeler


Osmanlı dönemi, kadınlar, eski harfli eserler, kütüphaneler, araştırmalar.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.