Çağdaş Türk Gezgin Yazarlarına Göre Mesafenin Mekânı Dönüştürmesi / Transformation of Space after Distance According to Contemporary Turkish Writer Travelers

Abdulfettah İmamoğlu

Öz


Gezi edebiyatı ile ilişkilendirilen kavramlardan biri olan mesafe kavramı, gezi deneyiminin yapısal olgularından birini meydana getirmektedir. Gezgin yazarın bir mekân ile arasına koyduğu mesafe, onun bir yandan alışageldiği mekânın gerçekliğini dışarıdan görebilmesine, diğer yandan alışık olmadığı bir mekânda, kendine ait ve daha önce yaşamadığı bir var olma ve hissediş deneyimi yaşamasına olanak veren bir durum olmaktadır. Mekân ile bağlantılı olarak ele alınabilecek bu şekilde bir mesafe olgusu, dünya ve benlik algısına dair olağan ötesi bir perspektifi mümkün kılmaktadır. Bu noktada, gezi edebiyatı eserleri, içerdikleri tanımsal önermeler ve bireysel değerlendirmeler aracılığıyla, oldukça soyut bir nitelik taşıyan mesafe olgusunu böyle bir perspektiften irdelemeye olanak vermektedirler. Bu makalede, gezgin yazarın mekânlar arası mesafeye bakışını karşılaştırmalı edebiyat yöntemi ile yirmi birinci yüzyıl Türk gezi edebiyatı çerçevesinde ele alarak, bir gezi deneyimi bileşeni olarak kat edilen mesafenin mekânı nasıl dönüştürdüğü ve böylelikle gezgin yazara ne şekilde farklı bir var olma ortamı yarattığı, poetik bir yaklaşımla incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


Gezi edebiyatı, Türk edebiyatı, mekânın poetikası, gezgin yazar, karşılaştırmalı edebiyat.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altınel, Ş. (2009). Tepedeki yabancı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Altınel, Ş. (2013). Kvangvamun kavşağı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Altınel, Ş. (2019). Hotel Glasgow. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bachelard, G. (2013). La poétique de l’espace. Lonrai: Presses Universitaires de France.

Batur, E. (2011). Yolcu. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Batur, E. (2013). Başka yollar. İstanbul: Kırmızıkedi Yayınları.

Denis, M. (2016). Petit traité de l'espace: un parcours pluridisciplinaire. Brüksel: Editions Mardaga.

Göle, M. (2005). Kaçamamak. İstanbul: Can Yayınları.

Harman, Ö. F. (2000). İdrîs. İslam ansiklopedisi (C. 21, s. 478-480), İstanbul: Türk Diyanet Vakfı.

Onfray, M. (2016). Théorie du voyage. Sant Andreu de la Barca: Le Livre de Poche.

Segalen, V. (2018). Essai sur l’exotisme. Paris: Fata Morgana.

Vassaf, G. (2013). Mostari. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Vassaf, G. (2017). Yol arkadaşım. İstanbul: Karakarga Yayınları.

Yurdalan, Ö. (2012). Bir seyyahın kaybolma kılavuzu. İstanbul: Agora Kitaplığı.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.