Duyurular

43. SAYIMIZ (HAZİRAN 2020) İÇİN MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN DİKKATİNE

 

* SEFAD’ın 43. sayısı (2020 Haziran sayısı) için makale kabulüne başlanmıştır. Bu sayı için editörlükçe belirlenen makale sayısına ulaşıldığı takdirde dergi sayfasından duyuru yapılacak ve gelen makaleler bir sonraki sayı kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

* Makalelerle birlikte http://www.ithenticate.com/ sitesinden alınacak benzerlik raporu (hiçbir filtreleme yapılmamalı) da ek dosya olarak yüklenmelidir. (Y. Lisans/Doktora öğrencileri danışmanları aracılığıyla veya herhangi bir öğretim üyesinin hesabı ile  benzerlik raporu alabilirler. Bağlı bulunulan üniversitenin iThenticate aboneliği varsa söz konusu siteden ücretsiz olarak benzerlik raporu alınabilir.)

* Makalelerde yazar ORCID numarasının bulunması zorunludur. ORCID ID numarası almak için şu bağlantıya tıklayınız: https://orcid.org/register

* Makalelerin yazımında dergimizin şablonu kullanılmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.

* APA 6 YAZIM KURALLARI: Başvuruda bulunduğumuz/tarandığımız indekslerin talepleri doğrultusunda ve kaynak göstermede tam standartlaşmasının sağlanabilmesi için 41. sayımızdan itibaren makalelerin APA 6 kurallarına tam olarak uyumu sağlanacaktır. Bu amaçla bundan sonraki süreçte atıfta bulunma ve kaynakça yazımında Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme,Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları (Şencan ve Doğan, 2017) adlı kitap ve Purdue Üniversitesinin APA Rehberi esas alınmalıdır.

 
Yayın Tarihi: 2019-05-05
 

DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKS VE VERİ TABANLARI

 

Acar Index, Arastirmax, Cosmos Impact Factor, DOAJ, ERIH PLUS, ESCI (Web of Science), ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN.

 
Yayın Tarihi: 2016-05-04
 

DERGİPARK VE DOI NUMARASI TANIMLAMA

 

Dergimiz, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sisteminde arşiv olarak yer almaktadır. 31. sayıdan itibaren yayımlanan her bir makale/yazı için DergiPark aracılığı ile DOI numarası tanımlanmaktadır.

DergiPark sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.
 
Yayın Tarihi: 2016-06-01